यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

अंगीकृत नेपली नागरिकता वाहकले आफ्नो नागरिकता हराएमा, केरमेट भएमा, पानीले भिजेमा, आगोमा जलेमा वा अरु कुनै कारणले हानि नोक्सानी भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सो नागरिकताको प्रतिलिपि निकाल्न सकिन्छ।

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

लाग्ने समय र दस्तुर

समय: प्रमाण पुगेको दिन नै सबै काम हुन्छ |

दस्तुर: रु १३ को टिकट टाँस्नु पर्ने छ |

जिम्मेवार अधिकारी

सहायक प्र.जि.य प्रशासकीय अधिकृत /शाखा हेर्ने ना.सु.

आवश्यक कागजातहरु

१) रितपुर्वकको निवेदन

२) नारिकता प्रमाणपत्र नम्बर र जारी मिति खुलेको प्रमाण

३) निवेदन पेस हुन आएपछि जिल्लामा अभिलेख नभएकाहरुको हकमा संबन्धित व्यतिको आगिकृत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको अभिलेख पठाई

४) दिन गृहमन्त्रालयमा र संबन्धित व्यक्ति यकिन गर्ने स्थलगत सर्जमिन गरी पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखि पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ |

प्रक्रिया

माथिका कागजातहरु सबै लागि फारम भरि हुलाक टिकट टाँसी चेक गर्ने ठाउँमा चेक गराउने |

नोट

नगरपालिका भन्नाले महानगरपालिका उपमहानगरपार्लिका र नगरपालिका लाई जनाउदछ |

निर्वाचित सभापति ,उपसभापति ,प्रमुख ,उपप्रमुख ,अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष नभएको अवस्थामा सो काम गर्ने अन्य कर्मचारी वा व्यक्तिलाई जनाउछ |

जिम्मेवारी अधिकारी भन्नाले हरेक जिल्लामा ,एउटै नहुन सक्दछ यो काम गर्नेको लागि नायक सुब्बादेखि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेतलाई तोकिएको हुन सक्दछ |

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा भएमा लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

नागरिक वडापत्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२५


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Shova dahal
सम्पादक:SAlmon-10207945735457670
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 04th Apr, 2017
दृश्य संख्या: 6447

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=अंगीकृत_नेपाली_नागरिकता_प्रमाणपत्रको_प्रतिलिपि_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=10321" बाट निकालिएको