यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

अनियमितता वा भष्ट्राचार सम्बन्धि

अनियमितता वा भष्ट्राचार सम्बन्धि

परिचय

सम्पर्क

सम्बन्धित,जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ (काठमाडौँको हकमा)

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात/ प्रक्रिया

१. सम्बन्धित निवेदकले आफ्नो पहिचान खुल्ने कागजात समेत संलग्न गरी कुन निकाय वा संस्थामा कसले के-कस्तो अनियमितता वा भ्रस्टाचार सम्बन्धि कार्य गरेको हो खुलेको निबेदन । २. अनियमितता वा भ्रस्टाचार गरेको आधार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्धि कागजात ।

लाग्ने समय र दस्तुर

१. समयाबधि : शीघ्र

२. दस्तुर : रु १०।– को टिकट

३. सहायक प्र.जि.अ. प्रशासकीय अधिकृत/ शाखा हर्ने ना.सु हर्ने हुन्छ |

प्रक्रिया

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

 १. जिल्ला प्रशासन कार्यालय वेबसाइट 

अध्यावधिक मिति: २०७३/११/०९


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=अनियमितता_वा_भष्ट्राचार_सम्बन्धि&oldid=9376" बाट निकालिएको