यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

अनियमिता र भ्रष्टाचार गरेको आधार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्धि :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

अनियमिता र भ्रष्टाचार गरेको आधार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्धि :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले अनियमिता तथा भष्ट्राचार गरेको ठहर भएमा , सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन सहित उजुरी दिन सकिन्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ (काठमाडौँको हकमा )

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

१.सम्बन्धित निवेदकले आफ्नो पहिचान खुल्ने, कागजात समेत संलग्न गरी कुन निकाय वा संस्थामा कसले के-कस्तो अनियमितता वा भष्ट्राचार सम्बन्धी कार्य गरेको खुलेको निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ |

२.अनियमितता वा भष्ट्राचार सम्बन्धी कार्य गरेको आधार वा प्रमाणपत्रहरु भए सो सम्बन्धी कागजात चाहिने हुन्छ |

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवार अधिकृत

रु १० को टिकट टाँस्नु पर्ने हुन्छ |

शिघ्र

सहायक प्र.जि.अ / प्रशासकीय अधिकृत/ शाखा हेर्ने ना.सु

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइट र सम्बन्धित कार्यालयको कर्मचारी |


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(अनियमिता र भ्रष्टाचार गरेको आधार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्धि कागजात बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=अनियमिता_र_भ्रष्टाचार_गरेको_आधार_वा_प्रमाणहरु_भए_सो_सम्बन्धि_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=7266" बाट निकालिएको