यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

कर्मचारी परिवारको नाताले नागरिकता :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

परिवारको कोहि सदस्य निजामती सेवामा हुनुहुन्छ र आबद्ध कार्यालयले सिफारिस गरिदिएको आधारमा उहाँका छोरा छोरी नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँन सकिन्छ | यस्तो प्रकारको नागरिकता लिनको लागि सरकारको सम्बन्धित निकायको सिफारिस पत्र अनिवार्य रुपमा चाहिने हुन्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

लाग्ने समय र शुल्क

समय: प्रमाण पुगेमा उसै दिन सबै काम सकिने हुन्छ |

शुल्क: रु १० /- को टिकट फारममा टास्नु पर्छ |

जिम्मेवार अधिकृत

सहायक प्र.जि.अ. प्रशासकीय अधिकृत (प्रशासन शाखा) शाखा हेर्ने ना.सु |

आवश्यक कागजात

१) जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी संस्थान, विश्व बिद्यालयमा वा समुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकका परिवारको सदस्य भए सम्बन्धित निकायको सिफारिस फारम |

२) अनुसूची १-वंसज र अनुसूची ७ - वैवाहिक अंग्रीकृतको स्थानीय निकायबाट उपलब्ध सिफारिस फारम |

३) अटो साइजको फोटो २ प्रति (वंसज), ५ प्रति (वैवाहिक अंग्रीकृतका लागि) |

४) पिता/पति वा नजिकको नातेदारको नागरिकता प्रमाणपत्र सहित सनाखत |

५) जन्ममिति खुल्ने शैक्षिक प्रमाणपत्र वा जन्मदर्ता पत्र वा नाबालक परिचय पत्र |

६) विवाहित महिला भए विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र |

नागरिकता रद्ध हुनसक्ने अवस्था

१) झुटो विवरण दिएमा |

२) नाम, थर, जात, ठेगाना, बाबुको नाम, राष्ट्रियता ढाँटेमा |

३) गैर नेपालीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएमा |

नागरिकता कायम नरहने अवस्था

१) कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेमा |

२) नेपाली नागरिकता त्याग गरको सूचना दर्ता गरेमा |

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा भएमा लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामाग्री

नागरिक वडापत्र, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय

कर्मचारी, नागरिकता फाँट

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२६

टिप्पणी

नयाँ नागरिकता बनाउदै हुनुहुन्छ भने फारम बुझाउनकोलागि (१०१ कोठामा जानुपर्ने हुन्छ भने नयाँ नागरिकता सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य (१०३) कोठामा हुन्छ |
-- Shova dahal १२:२६, २ अक्टोबर २०१५ (NPT)


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(कर्मचारी परिवारको नाताले बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Shova dahal
सम्पादक:Sabina
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 05th Apr, 2017
दृश्य संख्या: 8097

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=कर्मचारी_परिवारको_नाताले_नागरिकता_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=10331" बाट निकालिएको