यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

कुनै ब्यहोरा प्रमाणित सन्दर्भमा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

कुनै ब्यहोरा प्रमाणित सन्दर्भमा : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

निवेदनमा खुलाएको व्यहोरा प्रमाणित गर्नको लागि स्थानीय निकायको सिफारिस तथा प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का आवश्यक हुन्छ |

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

सन्दर्भ.jpeg

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राखिएको डिजिटल बोर्ड हेर्दै, प्रमुख जिल्ला अधिकारी |

फोटो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेव साइटबाट साभार गरिएको |

आवश्यक कागजात

१.मनासिव व्यहोरा खुलेको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ |

२.स्थानीय निकायको सिफारिस तथा प्रहरी सर्जिमिन मुचुल्का चाहिन्छ |

३. माग भएको व्यवहोरा प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय हेरी थप कागज आवश्यक पर्न सक्ने हुन्छ |

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवारअधिकृत

१.रु १०|- टिकट टास्नु पर्ने हुन्छ |

२.आवश्यक जाँचबुज सकेको भोलिपल्ट जानु पर्ने हुन्छ |

३.सहायक प्र.जि.अ.प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु आदि छन् |

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाईट र सम्बन्धित कार्यालयको कर्मचारी


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(कुनै ब्यहोरा प्रमाणित सन्दर्भमा बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=कुनै_ब्यहोरा_प्रमाणित_सन्दर्भमा_:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=6813" बाट निकालिएको