यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

गुनासो वा ठाडो उजुरी सम्बन्धि

गुनासो वा ठाडो उजुरी सम्बन्धि

परिचय

आफुलाई परेको पीर, मर्का र गरेको गुनासोको सुनुवाई नभएको खण्डमा, सो कुरा निवेदनमा उल्लेख गरि, सो निवेदन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित,जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ ( काठमाडौँको हकमा)

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

१.सम्बन्धित निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा निजको पहिचान खुल्ने कागजात समेत संलग्न गरि मनासिव व्यहोरा खुलेको निवेदन चाहिने हुन्छ |

गुनासो.jpeg

माथिको तस्बिर ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हो | जहाँ सेवाग्राही र सुरक्षाकर्मीलाई देख्न सकिन्छ |

आवश्यक प्रक्रिया

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवार अधिकृत

रु १० को टिकट टाँस्नु पर्ने हुन्छ |

शीघ्र हुन्छ |

सहायक प्र.जि.अ./प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु |

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइट र सम्बन्धित कर्मचारी


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=गुनासो_वा_ठाडो_उजुरी_सम्बन्धि&oldid=10173" बाट निकालिएको