यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धि कार्य

जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धि कार्य

परिचय

कुनै पनि संस्थाको अन्य जिल्लामा शाखा खोल्ने भएमा संस्थाको कार्य समितिको निर्णय अपरिहार्य हुन्छ | जसको लागि संस्थाको विधान र दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका साथै जिल्ला विकास समितिको सिफारिस जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ |

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

संस्थाको कार्य समितिको निर्णय चाहिने हुन्छ |

विधानको प्रतिलिपि र दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

जि.वि.सको सिफारिस पत्र पनि चाहिने हुन्छ |

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवार अधिकृत

यो कार्यको लागि शुल्क लाग्दैन |

सोहि दिन नै सम्पन्न हुन्छ |

सहायक प्र.जि.अ. प्रशासकीय अधिकृत/ शाखा अधिकृतसँग भेट्नु पर्ने हुन्छ |

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइट र कर्मचारी


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=जिल्लामा_संस्थाको_शाखा_खोल्ने_सम्बन्धि_कार्य&oldid=7005" बाट निकालिएको