यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

नाम, थर उमेर फरक परेकोमा सो सच्चाउन : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नाम, थर उमेर फरक परेकोमा सो सच्चाउन : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

नागरिकता वा केहि गल्ती उनीहरुको नाम, थर, उमेर फरक परेमा सो सच्चाउन परेमा प्रमाण पत्र लिएको ६ महिना भित्र निवेदन दिई सक्नु पर्नेछ | यस सम्बन्धि सेवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्र उपलब्ध हुनेछ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

लाग्ने समय

दरखास्त दिएको दिन |

लाग्ने शुल्क

रु. १० को टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी शाखा/उपशाखा/ईकाई

सहायक प्रा.जी.अ. प्रशासकीय अधिकृत

शाखा हेर्ने ना.सु.

गुनासो सुन्ने अधिकारी

स.प्र.जी.अ. को हकमा प्र.जी.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जी.अ. |

आवश्यक कागजात

क.नामथर सम्बन्धि :

१.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

२.एस.एल.सी. वा सो सरहको उमेर खुलेको प्रमाणपत्र चाहिने हुन्छ |

३.जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिस पत्र चाहिने हुन्छ |

४.सम्बन्धित गा.वि.स र नगरपालिकाको सिफारिसपत्र चाहिने हुन्छ |

(एसएलसि को प्रमाण पत्र लिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्नेछ |)

ख.उमेर सम्बन्धि :

१.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

२.एस.एल.सी को वा उमेर खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

३.सम्बन्धित जि.वि.स. नगरपालिकाको कार्यालय/ गा.वि.स को सिफारिस पत्र चाहिने हुन्छ |

४.जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा सबन्धित शैक्षिक संस्थाको सिफारिस पत्र चाहिने हुन्छ |

(उमेर खुलेको प्रमाण पत्र लिएको ६ महिनाभित्र निवेदन दिईसक्नु पर्नेछ |)

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा भएमा लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वडापत्रबाट साभार गरिएको |


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(नाम, थर उमेर फरक परेकोमा सो सच्चाउने सम्बन्धी बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Ashim-1288472891241702
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 31st May, 2017
दृश्य संख्या: 8521

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=नाम,_थर_उमेर_फरक_परेकोमा_सो_सच्चाउन_:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=10734" बाट निकालिएको