यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

नावालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि: जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नावालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि: जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

नाबालक भन्नाले सोह्र वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई लिईन्छ | यस्ता बालबालिकालाई आफ्ना बाबु वा आमाले आफ्नै साथमा विदेश लानु परेको खण्डमा नाबालक परिचयपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउनुपर्ने हुन्छ |जस्तै मुद्दा पर्दा, नाबालकको लागि छुट्टै सजायको व्यवस्था हुने गर्छ यसको लागि पनि आवश्यक पर्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित,जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ (काठमाडौँको हकमा)

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

पिता र माताको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित स्थायी ठेगाना काठमाडौँ जिल्ला भएको हकमा निम्न प्रमाण/कागजहरु पेश गर्नु पर्नेछ |

१. तोकिएको ढाँचा बमोजिमको निवेदन फारम चाहिने हुन्छ | जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पाईन्छ |

२. नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

३. माता वा पिताको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

४. बच्चाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भए सो को प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

५. वच्चाको ३ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो आवश्यक हुन्छ |

६. विदेशमा जन्म भएको सम्बन्धित मुलुकबाट जारी भएको birth certificate चाहिने हुन्छ |

७. कर्मचारी परिवार वा बसाई सराई गरी आएको हकमा नागरिकताको लागि तोकिएका आवश्यक कागजातहरु चाहिने हुन्छ |

८. नाबालक परिचय प्रतिलिपिको लागि सरोकारवालाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सक्षम निर्धारित ढाँचाको निवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ |

९. दरखास्त दिन आउँदा पेश गरेको सम्पूर्ण कागजातहरुको सक्कल प्रति लिई आउनु पर्ने हुन्छ |

१०. सम्बन्धित वडा वा गाविसको सिफारिस | यसको प्रक्रियाको लागि यहाँ हेर्न सकिन्छ

नाबालक.jpeg

माथिको तस्बिर ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो |

आवश्यक प्रक्रिया

१.सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय गेट नजिकै दरखास्त फारम चाहिने हुन्छ |

२.सो फारम भरि गा.वि.स, नगरपालिका वा अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने हुन्छ |

३. सोहि, निवेदनमा नाबालकको फोटो टाँसी प्रमाणित गराउनु पर्ने हुन्छ |

४. बाबु, आमा मध्ये बाबु वा आमा दुबैको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी भएपनि हुन्छ |

५.अभिभावक स्वम उपस्थित भई दरखास्त फारममा दस्तखत गरि पेस गर्नुपर्छ |

६.नाबालकलाई पनि अनिवार्य उपस्थित गराउनु पर्ने हुन्छ |

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवार अधिकृत

दस्तुर: रु १० को हुलाक टिकट मात्र

समय: सोही दिन हुन्छ |

उक्त कार्य गर्न तोकिएको व्यक्ति वा फाँटमा जानुपर्ने हुन्छ |

थप जानकारी

नाबालक परिचयपत्र दर्ता गर्नको लागि काठमाडौँको हकमा काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासन शाखा (२०२,क) मा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइट र सम्बन्धित कर्मचारी


टिप्पणी

Shivanichhetri

एक महिना पहिले
testing

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-1star2-1star3-1star4-0star5-0
1 reviews   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Shova dahal
सम्पादक:Ambika-826359320762673
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 18th Jan, 2017
दृश्य संख्या: 10246

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=नावालक_परिचयपत्र_तथा_प्रतिलिपि:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=9080" बाट निकालिएको