यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

नावालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि: जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नावालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि: जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

नाबालक भन्नाले सोह्र वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकालाई लिईन्छ | यस्ता बालबालिकालाई आफ्ना बाबु वा आमाले आफ्नै साथमा विदेश लानु परेको खण्डमा नाबालक परिचयपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउनुपर्ने हुन्छ |जस्तै मुद्दा पर्दा, नाबालकको लागि छुट्टै सजायको व्यवस्था हुने गर्छ यसको लागि पनि आवश्यक पर्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

आवश्यक कागजात

पिता र माताको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित स्थायी ठेगाना काठमाडौँ जिल्ला भएको हकमा निम्न प्रमाण/कागजहरु पेश गर्नु पर्नेछ |

 • तोकिएको ढाँचा बमोजिमको निवेदन फारम चाहिने हुन्छ | जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पाईन्छ र वेबसाइटमा समेत उपलब्ध छ सो को फोटोकपी समेत गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ |
 • नाबालकको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको संजेल र सक्कल प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |
 • माता वा पिताको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |
 • बच्चा अस्पतालमा जन्मेको भए अस्पतालको Birth Certificate |
 • बच्चाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भए सो को प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |
 • बच्चाको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र भए सो को प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |
 • वच्चाको ४ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो आवश्यक हुन्छ साथै आमाको Visa (सम्बन्धित देशको) र वान वोए ट्राभल डकुमेन्ट्स |
 • विदेशमा जन्म भएको सम्बन्धित मुलुकबाट जारी भएको birth certificate चाहिने हुन्छ |
 • कर्मचारी परिवार वा बसाई सराई गरी आएको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको नागरिकता अभिलेख अनिवार्य तथा तोकिएका आवश्यक कागजातहरु चाहिने हुन्छ |
 • दरखास्त दिन आउँदा पेश गरेको सम्पूर्ण कागजातहरुको सक्कल प्रति लिई आउनु पर्ने हुन्छ |
 • फोटोमा समेत प्रमाणित गरिएको नम्बर १ अनुसारको फारम सिफारिस |
 • सम्बन्धित वडा वा नगरपालिकाको सिफारिस वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरको कर्मचारीबाट स्वीकृति |
 • यसको प्रक्रियाको लागि यहाँ हेर्न सकिन्छ

आवश्यक प्रक्रिया

१.सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय गेट नजिकै दरखास्त फारम चाहिने हुन्छ |

२.सो फारम भरि गा.वि.स, नगरपालिका वा अधिकृतबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने हुन्छ |

३. सोहि, निवेदनमा नाबालकको फोटो टाँसी प्रमाणित गराउनु पर्ने हुन्छ |

४. बाबु, आमा दुबैको नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी भएपनि हुन्छ |

५.बाबु, आमा दुवै स्वम उपस्थित भई दरखास्त फारममा दस्तखत गरि पेस गर्नुपर्छ |

६.नाबालकलाई पनि अनिवार्य उपस्थित गराउनु पर्ने हुन्छ |

लाग्ने दस्तुर

रु १० को हुलाक टिकट मात्र |

समय

प्रक्रिया पुरा भएको/कागज प्रमाण पुगेको हकमा |

जिम्मेवार अधिकृत

सहायक प्र.जि.य प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु. |

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा हुनेले लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकिय कार्यविधि २०७३ बाट साभार गरिएको |

नारायणहिटी, काठमाण्डौ

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२६


टिप्पणी

Shivanichhetri

२ महिना पहिले
testing

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-1star2-1star3-1star4-0star5-0
1 reviews   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Shova dahal
सम्पादक:Ambika-826359320762673
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 09th Mar, 2017
दृश्य संख्या: 11930

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=नावालक_परिचयपत्र_तथा_प्रतिलिपि:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=9914" बाट निकालिएको