यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

नेपाली केटा र नेपाली केटी बिच दर्ता विबाह: जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नेपाली केटा र नेपाली केटी बिच दर्ता विबाह: जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

कुनै अविवाहित नेपाली केटा र नेपाली केटीले राजी खुशीका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रचलित कानुन अनुसार गर्ने विवाह लिखित विवाह वा दर्ता विवाह (Court marriage) हो |विवाह दर्ता ऐन २०२८ अन्तर्गत रहेर गरिन्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

लाग्ने समय र शुल्क

समय: दरखास्त दर्ता गराएको मितिले १५ दिन भित्र |

शुल्क: रु १० को टिकट /-

जिम्मेवार अधिकारी

सहायक प्र.जि.अ. प्रशासकीय अधिकृत/ शाखा हेर्ने ना.सु.

सेवाग्राहीले पेसगर्नुपर्ने कागजातहरु/ प्रमाणहरु

१. अविवाहित प्रमाणित फारममा गा बि.स वा नगरपालिकाको वडा सचिवले अविवाहित सिफारिस गरिएको हुनुपर्नेछ |

२. तोकिएको ढाँचामा दरखास्त फारम पेस गर्नु पर्नेछ |

३. नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि |

४. अन्य जिल्लामा बसोबास गर्नेको हकमा दरखास्त दिएको मितिले काठमाडौँ जिल्लामा १५ दिनदेखि बसोबास भएको अनि आफु बसोबास गर्दै आएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ |

५. केटा र केटी दुबैको ८/८ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो |

६. विवाहको दिन ३ जना केटा पक्ष बाट र ३ जना केटि पक्ष (ना.प्र.को प्रमाणपत्र सहित) बाट साक्षी उपस्थित भई उद्घोषणपत्रमा सहि छाप गर्नु पर्दछ |

आवश्यक प्रक्रिया

१. सम्बन्धित गा.वि.स वा नगरपालिकाबाट दुलाहा, दुलही दुवै अविवाहित रहेको भनी सिफारिस लिएर तोकिएको ढाँचामा विवाह अधिकारी समक्ष कम्तिमा पन्ध्र दिन अगावै दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

२. विवाह अधिकारीले उक्त दरखास्त विवाह दरखास्त किताबमा चढाई प्राप्त दरखास्त कार्यालयको अभिलेख वा रेकर्डमा राख्नु पर्दछ । त्यस्तो दरखास्त किताब निरिक्षण गर्न चाहने जो सुकैलाई पनि नि:शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

३. जुन ठाउँबाट दरखास्त दिने हो, सो ठाउँमा दरखास्त दिनु पन्ध्र दिन अघि देखि सम्बन्धित विवाह अधिकारीको क्षेत्रमा रही बसी आएको हुनु पर्नेछ ।

४. विवाह अधिकारीले दरखास्त प्राप्त भएको ७ दिनभित्र विवाह गराउने वा इन्कार गर्ने कुराको निर्णय खुलाउने व्यवस्था छ ।

५. विवाहको दिन दुलाहा, दुलही दुवै पक्षबाट तीन/तीन जना साक्षी उपस्थित भई तोकिएको उद्घघोषणपत्रमा सहिछाप गरी विवाह अधिकारीलाई दिई त्यसमा विवाह अधिकारीको पनि सहिछाप गराउनु पर्दछ ।

६. दरखास्त दिएको मितिले ३ महिनाभित्र विवाह गरिसक्नु पर्छ र नगरेको खण्डमा फेरी गर्न चाहेमा र म्यादनाघी सकेमा अर्को दरखास्त दिनु पर्दछ ।

नोट

दर्ता विवाह गरे पछी वडा.गाविस मा गएर फेरी विवाह दर्ता गर्नु पर्दैन | परम्परागत हिसाबले विवाह गराईसकेको खण्डमा लिखित विवाह गर्नु पर्दैन | यद्धपि कतिले गर्ने गरेको पाइन्छ | परम्परागत हिसाबले विवाह गरिसके पछि सिधै गा.वि.स वा वडा कार्यालयमा गएर घटना दर्ता अन्तर्गत विवाह दर्ता गराउन सकिन्छ |

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा भएमा लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

नागरिक वडापत्र, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय

कर्मचारी, नागरिकता फाँट

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२५

टिप्पणी

वडा पत्रमा टिकटको रु १० भनिएता पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर जाँदा टिकटको रु १२ लिएको भेटियो |
-- Shova dahal १३:००, ५ नोभेम्बर २०१५ (NPT)


टिप्पणी

सुनिता

६ महिना पहिले
सहि जानकारी

Ppbajra

५ महिना पहिले
Very Informative

Samjhana Balami

५ महिना पहिले
Thanks nalibeli for detail information.

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-1star2-1star3-1star4-1star5-0
5 reviews   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Shova dahal
सम्पादक:Sabina
सम्पादक:Sapradhan
सम्पादक:Samjhana Balami
सम्पादक:Ambika-826359320762673
अद्यावधिक मिति: 05th Apr, 2017
दृश्य संख्या: 26269

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=नेपाली_केटा_र_नेपाली_केटी_बिच_दर्ता_विबाह:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=10327" बाट निकालिएको