यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

नेपाली र विदेशी बिचको विवाह दर्ता : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नेपाली र विदेशी बिचको विवाह दर्ता : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

नेपालको सिमाना भित्र कुनै पनि विदेशी नागरिक र नेपाली नागरिक बिच बैवाहिक सम्बन्ध कायम भएमा सो विवाह दर्ता गर्न सकिन्छ। प्रचलित कानुन अनुसार सो विवाह तल उल्लेखित कागजातको आधारमा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दर्ता गर्न सक्दछ।

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

आवश्यक कागजात

१.ढांचा बमोजिम विवाह दरखास्त फारम भरी पेस गर्नुपर्छ |

२.नेपालीको हकमा अविवाहित प्रमाणपत्र चाहिने हुन्छ |

३.नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

४.विदेशीका हकमा म्याद नसकिएको राहदानी तथा नेपाली प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपि आवश्यक हुन्छ |

५.सम्बन्धित राजदुतावास वा देशको No Objection Letter and Unmarried Certificate आवश्यक हुन्छ |

६.हालसालै खिचेको फोटो १०/१० प्रति चाहिने हुन्छ |

७.विवाहको दिन ३ जना ( नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित ) साक्षीहरुको सनाखत गर्नु पर्ने हुन्छ|

८.राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट चालचलन सम्बन्धि प्रहरी प्रतिवेदन चाहिने हुन्छ |

आवश्यक प्रक्रिया

१.विदेशी महिला वा पुरुष भएमा सम्बन्धित दूतावासमा राहधानी सहित no objection letter पेस गर्नुपर्ने हुन्छ |

२.नेपाली पुरुष वा महिला भएमा उनीहरु दुबै अविवाहित प्रमाणित गर्नुपर्ने र नागरिकताको प्रतिलिपि १-१ प्रतिको दरले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ |

३.विवाह दर्ता फारम भर्नु पर्ने हुन्छ |

४. विवाह दर्ता फारमको नमुना भित्र, दुलहा-दुलहीको नाम, ठेगाना,उमेर, स्थायी ठेगाना, अस्थायी ठेगाना, दुलहा,दुलही बीच नाता पर्दैन भन्ने उल्लेख गर्नुका साथै बाजे, बाबुको नाम, कैफियत आदि पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ |

५. फारममा दुबैको फोटो टाँस्नु पर्छ |

६.दुवैले रेखात्मक र लेखात्मक सहिछाप गरि, रु १० को टिकट टाँसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष तोक आदेशको लागि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ |

७.दर्ता गरेको मितिले १६ दिन पछि तीनजना साक्षी नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय उपस्थित हुने र प्रमाणपत्र लिनु पर्छ |

लाग्ने शुल्क

रु १० को टिकट टास्नु पर्ने हुन्छ |

समय

गतिबिधि चालचलन सम्बन्धि प्रहरीको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि |

जिम्मेवार अधिकृत

सहायक प्र.जि.अ/प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा हुनेले लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकिय कार्यविधि २०७३ बाट साभार गरिएको |

नारायणहिटी, काठमाण्डौ

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२६


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-1star2-1star3-1star4-1star5-0
1 reviews   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Shova dahal
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 09th Mar, 2017
दृश्य संख्या: 3472

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=नेपाली_र_विदेशी_बिचको_विवाह_दर्ता_:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=9912" बाट निकालिएको