यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

पत्र पत्रिका दर्ता: जी.प्र.का

पत्र पत्रिका दर्ता: जी.प्र.का

परिचय

छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ र छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी नियमावली २०४९ मा समाचार, पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नुपूर्व स्थानीय अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था भएता पनि हाल यो कार्य त्यहाँबाट नहुने भएको छ |

सम्पर्क

सबन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय (काठमाडौँको हकमा)

बबरमहल, काठमाडौँ

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

१.प्रशासकको ४ प्रति फोटो र नागरिकताको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

२.प्रकाशक संस्था भए संस्थाको छाप, प्रबन्धपत्र वा संस्थाको स्वीकृत बिधान, प्रमाणपत्र नविकरण भएको प्रमाण, कर तिरेको प्रमाण, अडिट रेपोर्ट, संचालकहरुको बैठकको निर्णय समेतका कागजातको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

३.संचालकहरु सबैको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिहरु चाहिने हुन्छ |

४.सम्पादकको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

५.सम्पादकको शैक्षिक योग्यताको (एस.एल.सी.देखि स्नातक तह सम्मको मार्कसिट, चारित्रिक प्र.प र प्रोभिजनल सर्टीफिकेटका प्रतिलिपि वा एस.एल.सी उत्रिण गरि पत्रकारितामा १० वर्ष कार्य गरेको सूचना विभागको प्रमाणपत्र समेतका प्रमाणहरुको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

६.सम्पादकलाई प्रकाशकले नियुक्त गरेको कागज तथा पत्रिकामा सम्पादक रही काम गर्ने बारेको सम्पादकको मंजुरिनामाको कागज चाहिने हुन्छ |

७.स्वीकृति छापाखानाबाट पत्रिका छाप्न मन्जुरी दिएको सिफारिस चाहिने हुन्छ |

८.छापाखाना दर्ता भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

९.छापाखाना संचालनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति दिएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

१०.छापाखानाको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवार अधिकृत

दैनिक पत्रिका रु १०००/- अर्ध साप्ताहिक रु ७००/- साप्ताहिक रु ५००/- पाक्षिक रु ३००/- मासिक र अन्य |

प्रक्रिया पुगेपछि तुरुन्त

सहायक प्र.जि,अ. प्रशासकीय अधिकृत/ शाखा हेर्ने ना.सु |

थप जानकारी

माथिको सेवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिंंदै आएको भएता पनि हाल आएर यो सेवा दिने कार्य बन्द भएको छ |

१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय वेबसाइट 

अध्यावधिक मिति: २०७३/११/०९

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइट र कर्मचारीहरु |


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(पत्र पत्रिका दर्ता बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=पत्र_पत्रिका_दर्ता:_जी.प्र.का&oldid=9476" बाट निकालिएको