यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

फारम ढाँचा

फारम ढाँचा

विषयसूची

व्यवसाय दर्ता/नविकरण गर्न

नविकरण.jpeg

श्रम स्विकृती प्रदान गर्दा हेर्नु पर्ने कागजात

श्रम स्विकृती.jpeg

श्रम विभाग

श्रम विभाग.jpeg

श्रम.jpeg

करछुट संस्थाको प्रमाणपत्रको प्राप्तिका लागि चाहिने कागजातहरु

करछुट.jpeg

घरेलु तथा साना उधोगको फारम

घरेलु.jpeg

आय कर छुट

कर.jpeg

संस्था दर्ता गर्न

दर्ता.jpeg

संस्था दर्ता/नविकरणक लागि चाहिने कागजातहरु

संस्था नविकरण.jpeg
संस्था दर्ता.jpeg

ट्रान्सक्रिप्टका प्रक्रियाहरु

"'स्नाकोत्तर तहको ट्रान्सक्रिप्ट लिन र हराएमा के गर्न सकिन्छ?:'"

ट्रान्सक्रिप्ट.jpeg

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने फारम/ढाँचाहरु

'"ठिकसँग भरेको राहधानी फारम:'"

राहधानी फारम.jpg

नभरेको राहदानी फारम

चित्र:नभरेको राहदानी.jpeg

सरणार्थी परिचय पत्र नविकरण ढाँचा

नविकरण परिचय पत्र.jpeg

हातहतियार खरखजाना नामसारीको ढाँचा

खरखजाना.jpeg

सिफारिसको ढाँचा

सिफारिस.jpeg

हात हतियार, खरखजानाको हक छाडी दिन पाउँको ढाँचा

हातहतियार हक.jpeg

हातहतियार खरखजाना नामसारी गरि राख्न इजाजतपत्र पाउँको ढाँचा

इजाजतपत्र.jpeg

अंग्रिकृतको आधारमा नागरिकताको फारम

फारम.jpeg

वंसजको आधारमा नेपाली नागरिकताको फारम

नेपाली.jpeg

सर्जमिन र सनाखतको लागि चाहिने फारम

चित्र:सर्जिमिन.jpeg

यातायात व्यवस्था विभागबाट उपलब्ध हुने फारम/ ढाँचा

"बिदेशमा दर्ता भएको सवारी चलाउन अनुमति पत्रको ढाँचा:"

विदेस.jpeg

अस्थायी गर्नु पर्ने कारणको ढाँचा

सवारी.jpeg

प्रवेश दर्ता प्रमाण पत्रको निस्सा

निस्सा.jpeg

सवारी दर्ता गर्न दिइने दरखास्त

दरखास्त.jpeg

सवारी धनीको मृत्यु भएमा सवारीको नामसारीको ढाँचा

मृत्यु.jpeg

जन्म दर्ता फारम

जनम.jpeg

बसाई सराई फारम

बसाई.jpeg

नाता प्रमाणित फारम

नाता.jpeg

घर जग्गा करको फारम

घर जग्गा कर.jpeg

सम्बन्ध बिछेद

सम्बन्ध बिछेद.jpeg

मृत्युको सूचना फारम

मृत्यु सूचना.jpeg

विवाहको सूचना

विवाहको सूचना.jpeg

टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-1star2-1star3-1star4-1star5-0
3 reviews   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Ambika-826359320762673
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 27th Dec, 2016
दृश्य संख्या: 140915

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=फारम_ढाँचा&oldid=8868" बाट निकालिएको