यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

बसाई सराईको हकमा नागरिकता :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बसाई सराईको हकमा नागरिकता :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

कुनै एक जिल्लाबाट बसाई सरेर अर्को जिल्ला गएर बसोबास गरेका नेपाली नागरिकहरुले बसाई सराई गरि गएको जिल्ला बाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन सक्दछन।

१) आमा बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र जारि भएको जिल्ला बाहेक अरु कुनै जिल्लाबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु परेमा।

२) कुनै एक जिल्ला बाट अर्को जिल्लामा बसाई सराई गरि गएमा।

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय (काठमाडौँको हकमा) (नक्साको लागि)

आवश्यक कागजातहरु

१) अनुसूची १ बमोजिमको फारम सम्बन्धित वडाको सचिवबाट सिफारिस गरि ल्याउने |

२) स्थानीय पन्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जारी भएको बसाई सराईको प्रमाणपत्र |

३) जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा |

४) घर नक्सा पास प्रमाणपत्र |

५) पानी, बिजुली, टेलिफोन महसुल कार्ड जस्ता घर बासको प्रमाण |

६) बसाई सरेर आउनेहरुको लागि बसाई सरी आएको जिल्लाबाट बाबु आमा वा सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको अभिलेख प्राप्त हुनु |

प्रक्रिया

१) तोकिएको फारम भरि त्यहाको सहायता कक्षमा गएर फारम जाँच गर्ने |

२) नागरिकता फाँटको कर्मचारीले बाबु/आमा वा नाता खुल्ने अन्य व्यक्तिको सनाखत गराउने छ |

३) नागरिकता फाँटको कर्मचारी बाट प्रमाणित भए अधिकृत संग सहि गराउने | यदि आफ्नो बुबा आउनु भएको छैन भने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संग सहि गराउने |

४) सनाखत गराएपछि पेश गरेको कागजातलाई लिई प्रशासकीय अधिकृत र स.प्र.जि.अ. का जानु पर्छ |

५) सहि गरेपछि कम्प्युटरमा प्रविष्टि गराउने| (नेपालका सबै जिल्लामा यो सुबिधा नहुन सक्छ, जुन जिल्लामा यो सुबिधा छैन त्यहा बाट हस्तलिखित नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ।)

६) कम्प्युटर प्रविष्टि गराएपछि आफ्नो नागरिकताको नाम,ठेगाना, जन्म मिति अन्य कुराहरु ठिक छ कि छिन हेरी ठिक छ भने आफ्नो फोटो दिई प्रविष्टि फाईलमा सहि छाप लगाउने र नागरिकता लिने |

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा भएमा लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

नागरिक वडापत्र, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय

कर्मचारी, नागरिकता फाँट

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२६

टिप्पणी

यो कार्यालयमा गुनासो सुन्ने कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ , भनिएता पनि, त्यस खालको कर्मचारीले कुनै पनि सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने गरेको पाइदैन |
-- Shova dahal १२:३३, २ अक्टोबर २०१५ (NPT)


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-1star2-1star3-1star4-1star5-1
1 reviews   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Shova dahal
सम्पादक:Samjhana Balami
सम्पादक:Ambika-826359320762673
अद्यावधिक मिति: 05th Apr, 2017
दृश्य संख्या: 8589

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=बसाई_सराईको_हकमा_नागरिकता_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=10333" बाट निकालिएको