यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

राहदानी च्यातिएको, भिजेको वा केरमेट भएको हकमा : जि.प्र.का

राहदानी च्यातिएको, भिजेको वा केरमेट भएको हकमा : जि.प्र.का

परिचय

कुनै कारणवस राहदानी च्यातिएमा, भिजेमा वा कोरिएर कुनै निकायमा पेश गर्न नमिल्ने भएमा अर्को राहदानी लिन सकिन्छ | नियमित प्रक्रियाबाट हो भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सकिन्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

यस सेवा को लागि लाग्ने

समय: एक महिना

दस्तुर: रु १०,०००/-

जिम्मेवार शाखा/अहिकारी/ फाँट

राहदानी फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

विस्तृत जानकारीका लागि नागरिक वडापत्र हेर्नु होला

सेवाग्राहीले पेसगर्नुपर्ने कागजातहरु/प्रमाणहरु

१) रीतपूर्वक भरेको फर्ममा आवेदकको फोटो टांस गरेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको आधिकारिकता प्रमाणित भएको २ प्रति आवेदन फाराम |

२) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र सो को एक प्रति प्रतिलिपि |

३) ६ महिनाभित्र खिचेको ४५ मि.मि. ×३५ मि.मि. (४.५ से.मी. × ३.५ से.मी.) आकारको क्यामेरा तिर खुला आंखा गरी पूर्ण रुपमा अगाडि फर्केको, दुबै कान स्पष्ट रुपमा देखिने, मुख बन्द भएको, साथमा अरु व्यक्ति नभएको र चम्किलो लुगा नलगाएको फोटो |

४) राहदानी दस्तुर दोब्बर तिरेको रसिद |

५) जलेको, च्यातिएको, केरमेट भएको वा अन्य कारणले विग्रीएको राहदानी (तर आगलागी, भूकम्प, बाढी आदिको कारणले नष्ट भएको भन्ने कुरा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरी दिएमा दोव्वर दस्तुर बुझाउनु पर्ने छैन) |

६) राहदानी फारम भर्ने तरिका |

प्रक्रिया

१) Pdf फारम डाउनलोड गर्ने र कम्प्युटरमै सम्पूर्ण विवरण भरेर २ प्रति प्रिन्ट गर्ने । तोकिएको बट्टामा ल्याप्चे र हस्ताक्षर गर्ने, यसो गर्दा तोकिएको बट्टा बाहिर पर्न हुदैन, ल्याप्चे लगाउदा बट्टा बाहिर पर्न नदिन तल्लो धर्सा मुनि अर्को कागजले छोपेर गर्न सकिन्छ ।

२) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लेखा शाखा वा सम्बन्धित कार्यालयको बैंक खाता रहेको बैंकमा रकम दाखिला गरी रसिद सहित सबै कागजातहरु सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पेश गर्ने |

३) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठिक छ भनि हस्तक्षर गर्दिएपछी फारम बुझुने शाखामा फारम बुझाउने |

४) फारम बुझाएपछी तोकिएको समय भित्र राहदानी लिन जाने |

नोट

राहदानी हराएमा वा भिजेमा आफुले पहिला जुन जिल्ला बाट राहदानी बनाएको थियो त्यहि जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै जानु पर्ने हुन्छ । अहिले नेपालमा जिल्ला जिल्ला बाट MRP बनाउने पाईने व्यवस्था छ ।काठमाडौँमा MRP बनाउने तरीका यस प्रकार छ एम आर पि प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आवश्यक कागजात नागरिकताको सक्कल नक्कल, फोटो, पुरानो राहदानी भएमा सो को सक्कल नक्कल सहित तोकिएको आवेदन फाराम भरी त्यहि बुझाएर तोकिएको समयमा एम आर पि प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो नियमित प्रकारको सेवा हो । बिस्तृत कुरा हरुको जानकारी लिनको लागि यहाँ हेर्नु होला

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा भएमा लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

नारायणहिटी, काठमाण्डौ

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२४


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 05th Apr, 2017
दृश्य संख्या: 1911

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=राहदानी_च्यातिएको,_भिजेको_वा_केरमेट_भएको_हकमा_:_जि.प्र.का&oldid=10342" बाट निकालिएको