यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

वंसज, वैवाहिकअन्ग्रिकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि:जिल्ला प्रशासन कार्यालय

वंसज, वैवाहिकअन्ग्रिकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि:जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

नागरिकताको प्रतिलिपी भन्नाले पहिला नै लिई सकेको नागरिकता, हराएमा, च्यातिएमा फेरी नागरिकता लिनुपर्ने हुन्छ| जसलाई प्रतिलिपी भनिन्छ | यस्तो प्रकारको नागरिकता लिनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी दिईन्छ |

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ (नागरिकता फाँट )

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

रित पूर्वकको निवेदन |

नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर एव जारी मिति खुलेको प्रमाण |

बसाई सराई गरी आएका अन्य जिल्लाहरुबाट ना.प्र लिएका व्यक्तिको हकमा बसाई सराई प्रमाण पत्र, जग्गाधनी पूर्जा र घर निर्माण गर्ने स्वीकृति पत्र समेत पेस गर्नु पर्नेछ |

प्रकरण ३ बमोजिमका निवेदनलाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि दिईनेछ |

लाग्ने शुल्क/ समय/जिम्मेवार अधिकृत

रु १०/- को टिकट

प्रमाण पुगेकै दिन

सहायक प्र.जि.अ प्रशासकीय अधिकृत /शाखा हेर्ने ना.सु | जन्मसिद्ध.jpeg

थप जानकारी

नयाँ नागरिकता सम्बन्धि कामको लागि प्रशासन शाखा (१०३) मा सम्पर्क राख्नु पर्ने हुन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइटबाट

टिप्पणी

जिल्ला प्रशासन भवनको बाहिर रहेको कोठा (१०३) बाट नयाँ नागरिकता सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य हुँदै आएको छ |
-- Shova dahal १२:१३, २ अक्टोबर २०१५ (NPT)


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(वंसज, वैवाहिकअन्ग्रिकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=वंसज,_वैवाहिकअन्ग्रिकृत_तथा_जन्मसिद्ध_नेपाली_नागरिकताको_प्रतिलिपि:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=6632" बाट निकालिएको