यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि:जिल्ला प्रशासन कार्यालय

विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि:जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको लागि श्रीमान र श्रीमती अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ | यो प्रक्रिया एकै दिनमा सकिने छ | यसको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएर रु १० को टिकट टाँसी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ |

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ (नागरिकता फाँट )

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

प्रमाणपत्र.jpeg

आवश्यक कागजात

विवाह दर्ता वा अन्य विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गर्दा पति पत्नीले हस्ताक्षर गरी रु १०/- को टिकट टाँसी आफ्नो पहिचान दिने प्रमाण सहित जिल्ला प्रशासनमा उपस्थित भै निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ |

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवार अधिकृत

रु १०/- को टिकट र प्रतिलिपिको हकमा प्रतिपाना रु ३/- को टिकट

सोहि दिन

स.प्र.जि.अ. प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने नासु

थप जानकारी

विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिको लागि प्रशासन (क) शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासनको कार्यालयको वेवसाइट र सम्बन्धित कर्मचारी


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धमा बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=विवाह_दर्ता_प्रमाणपत्रको_प्रतिलिपि:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=6546" बाट निकालिएको