यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धमा :जि.प्र.का

विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धमा :जि.प्र.का

(जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा सरकारी स्वामित्व भएको संस्थाका कर्मचारीको हकमा)

यो सेवाको लागि लाग्ने

दस्तुर: निशुल्क

समयावधी: सोही दिन

जिम्मेवार शाखा/अधिकारी/ फाँट : उक्त कार्य गर्न तोकिएको व्यक्ति वा फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी: प्रमुख जिल्ला अधिकारी

आवश्यक कागजातहरु

  • ढाँचा बमोजिमको विवाहदर्ता फारम
  • विवाह प्रमाणित सिफारिस फारम
  • दुवैको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • स्थानीय पन्जिकाधिकरिको कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • ८/८ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
  • जग्गाको लालपुर्जा
  • स्थनीय पन्जिधिकारीद्वारा जारी भएको बसाईसराईको प्रमाणपत्र
  • संबन्धित कार्यालयको अनुरोधपत्र संलग्न हुनुपर्छ

नोट

तपाईंको आफ्नो जिल्लाको प्रशासन कार्यालयको जानकारी भएको खण्डमा हाम्रो शैली पुस्तिका हेरेर योगदन पुर्याइदिनु होला|

सन्दर्भ

माथिको सन्दर्भ सामग्री:

नागरिक बडापत्र

कानुन अन्वेषण तथा श्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) २०६७


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 18th Jan, 2017
दृश्य संख्या: 1444

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=विवाह_दर्ता_प्रमाणपत्रको_प्रतिलिपि_सम्बन्धमा_:जि.प्र.का&oldid=9088" बाट निकालिएको