यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

शरणार्थीहरुलाई यात्रा अनुमति सम्बन्धी: जिल्ला प्रशासन कार्यालय

शरणार्थीहरुलाई यात्रा अनुमति सम्बन्धी: जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

शरणार्थीहरु विभिन्न कार्यको लागि विदेश जानु पर्ने भएमा आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको परिचय खुलाउनुका साथै उक्त व्यक्तिको आयश्रोत पनि खुलाउनु पर्ने हुन्छ |

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

1. निवेदकको शरणार्थी परिचयपत्रको प्रतिलिपि

2. भ्रमणमा जाने मुलुकबाट नातेदारले बोलाएको प्रमाणित आमन्त्रणपत्र

३. आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिको परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र

४. सम्बन्धित शरणार्थी शिविरको शिफारिस पत्र

५. निवेदक र निवेदकलाई आमन्त्रण गर्ने व्यक्तिबीच नाता खुल्ने प्रमाणपत्र

६. आमन्त्रणकर्ताले व्यहोर्ने खर्चको विवरण (बस्न, खाने, आउने,जाने, औषधि उपचार समेतको खर्च खुलाउनु पर्ने |

७. आफ्नो खर्चमा जाने भय आफ्नो हैसियत र जानुपर्ने कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्ने हुन्छ |

८. अध्ययननार्थ विदेश जान सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाको स्वीकृति पत्र संलग्न गरी बिषय र अवधि खुलेको कागज

9. औषधोपचारको लागि चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्र

१०. आमन्त्र गर्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत खुल्ने कागजात Notary Public बाट प्रमाणित भै आउनुपर्ने वा सम्बन्धित मुलुकको दुतावासले कागजातहरुको प्रमाणिकता पुष्टि गरेको कागजपत्र |

लाग्ने शुल्क/ समय/ जिम्मेवार अधिकारी

निवेदनमा रु १०\- को टिकट टास्नु पर्ने हुन्छ |

प्रमाण पुगेको भोलिपल्ट हुन्छ |

सहायक प्र.जि.अ.प्रशासकीय अधिकृत/ शाखा हेर्ने ना.सु.

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासनको कार्यालयको वेवसाइट र सम्बन्धित कर्मचारी

अध्यावधिक मिति: २०७३/११/०९

टिप्पणी

कुनै शरणार्थी, जो विभिन्न प्रयोजनको लागि विदेश जान चाहन्छन् | त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा यात्रा अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ |
-- Admin १४:२१, २ अक्टोबर २०१५ (NPT)


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(शरणार्थीहरुलाई यात्रा अनुमति सम्बन्धी बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=शरणार्थीहरुलाई_यात्रा_अनुमति_सम्बन्धी:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=10080" बाट निकालिएको