यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

विभिन्न परिस्थिको कारणले आफ्नो देशलाई त्यागी अर्को देश शरण लिन जाने व्यक्तिलाई शरणार्थी भनिन्छ |यस्तो व्यक्तिलाई चिन्नको लागि नेपाल सरकाले परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको थियो | यो परिचयपत्र हरेक बर्ष नविकरण गर्नुपर्दछ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय


लाग्ने समय र दस्तुर

समय: प्रमाण पुगेको दिन नै काम सकिन्छ |

दस्तुर: निवेदनमा रु १०/- को टिकट टास्नु पर्ने हुन्छ |

जिम्मेवार अधिकृत

सहायक प्र.जि.अ. प्रशासकीय अधिकृत/ शाखा हेर्ने ना.सु

आवश्यक कागजात

१. शरणार्थी परिचयपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति चाहिने हुन्छ |

२. शरणार्थी परिचयपत्रको लागि निर्धारित दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ |

३. म्याद नाघी आउनेको हकमा मनासिव माफिकको कारण खुलेको प्रमाण चाहिने हुन्छ |

४. काठमाडौँ बाहेक अन्य जिल्लाबाट जारी भएको परिचयपत्रको हकमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र चाहिने हुन्छ |

५. म्याद नाघेको परिचयपत्र नवीकरण गर्नु पर्दा ३ वर्षको लागि प्रत्येक वर्षको रु १००|- र सो पछि प्रत्येक वर्षको रु ५००/- को दरले जरिवाना( ३ वर्ष भन्दा बढी अवधिको भय गृह मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने छ |

आवश्यक प्रक्रिया

१. प्रतेक वर्षको पहिलो हप्तामा नविकरण गराउनु पर्ने हुन्छ |

२. नविकरण गर्नको लागि निवेदन साथ परिचय पत्रको फोटोकपि राख्नुपर्ने हुन्छ |

३. सो परिचयपत्र एक वर्षको लागि मात्र नविकरण हुनेछ |

४. विदेश जानु परेको खण्डमा ट्राभल डकुमेंट बनाई जानुपर्ने हुन्छ |

५. सो ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ |

६. दरखास्त साथ सो कार्य सम्बन्धि कागजात पेस गर्नु पर्ने हुन्छ |

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा भएमा लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

नागरिकवडा पत्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२६


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:49.244.41.119
सम्पादक:Shova dahal
सम्पादक:Ashim-1288472891241702
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 05th Apr, 2017
दृश्य संख्या: 9056

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=शरणार्थी_परिचयपत्र_नवीकरण_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=10339" बाट निकालिएको