यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

विभिन्न परिस्थिको कारणले आफ्नो देशलाई त्यागी अर्को देश सरण लिन जाने व्यक्तिलाई सरणार्थी भनिन्छ | यस्तो व्यक्तिलाई चिन्नको लागि त्यहाँको सरकारले परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको हुन्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ (काठमाडौँको हकमा )

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

१.तिब्बती शरणार्थी परिचयपत्रको प्रतिलिपि १ प्रति चाहिने हुन्छ |

२.शरणार्थी परिचयपत्रको लागि निर्धारित दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ |

३.म्याद नाघी आउनेको हकमा मनासिव माफिकको कारण खुलेको प्रमाण चाहिने हुन्छ |

४.काठमाडौँ बाहेक अन्य जिल्लाबाट जारी भएको परिचयपत्रको हकमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र चाहिने हुन्छ |

५. म्याद नाघेको परिचयपत्र नवीकरण गर्नु पर्दा ३ वर्षको लागि प्रत्येक वर्षको रु १००|- र सो पछि प्रत्येक वर्षको रु ५००/- को दरले जरिवाना( ३ वर्ष भन्दा बढी अवधिको भय गृह मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने छ |

आवश्यक प्रक्रिया

१. प्रतेक वर्षको पहिलो हप्तामा नविकरण गराउनु पर्ने हुन्छ |

२.नविकरण गर्नको लागि निवेदन साथ परिचय पत्रको फोटोकपि राख्नुपर्ने हुन्छ |

३.सो परिचयपत्र एक वर्षको लागि मात्र नविकरण हुनेछ |

४.विदेश जानु परेको खण्डमा ट्राभल डकुमेंट बनाई जानुपर्ने हुन्छ |

५.सो ट्राभल डकुमेन्ट बनाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ |

६.दरखास्त साथ सो कार्य सम्बन्धि कागजात पेस गर्नु पर्ने हुन्छ |

लाग्ने दस्तुर

निवेदनमा रु १०/- को टिकट टास्नु पर्ने हुन्छ |

समय

प्रमाण पुगेको दिन नै काम सकिन्छ |

जिम्मेवार अधिकृत

सहायक प्र.जि.अ. प्रशासकीय अधिकृत/ शाखा हेर्ने ना.सु |

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा हुनेले लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकिय कार्यविधि २०७३ बाट साभार गरिएको |

नारायणहिटी, काठमाण्डौ

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२६


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=शरणार्थी_परिचयपत्र_नवीकरण_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=9915" बाट निकालिएको