यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

शरणार्थी परिचय प्रतिलिपि सम्बन्धी :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

शरणार्थी परिचय प्रतिलिपि सम्बन्धी :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

शरणार्थी परिचयपत्र हराइ नयाँ बनाउन पर्ने भएमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा परिचयपत्र हराएको सूचना अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ |

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ (काठमाण्डौको हकमा)

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

शरणार्थी परिचय पत्र हराई प्रतिलिपि लिन परेमा, शरणार्थी शिविरको सिफारिस चाहिने हुन्छ |

सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन चाहिने हुन्छ |

राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा हराएको सूचना प्रकाशित गरी सो को सक्कल प्रमाण चाहिने हुन्छ |

जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र चाहिने हुन्छ |

शरणार्थी शिविरको कार्यालयबाट परिचय पत्र उपलब्ध गराई दिन फोटो समेत प्रमाणित गरेको सिफारिस पत्र चाहिने हुन्छ |

फोटो ५ प्रति चाहिने चाहिने हुन्छ |

शिविर.jpeg

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवार निकाय

निवेदनमा रु १० को टिकट टास्नुपर्ने हुन्छ |

सोहि दिन हुन्छ |

सहायक प्र.जि.अ.प्रशासकीयअधिकृत/शाखा हर्ने ना.सु.

थप जानकारी

तिब्बती सरणार्थीको परिचयपत्र नवीकरण गर्ने कार्य पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको छ |यो बारेमा यदी कसैलाई जानकारी छ भने टिप्पणीमा आफुलाई थाहा भएको कुरा हाल्न सक्नु हुनेछ |

नोट तथा सन्दर्भ

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइट र सम्बन्धित कर्मचारी |

अध्यावधिक मिति: २०७३/११/०९


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(शरणार्थी परिचय प्रतिलिपि सम्बन्धी बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=शरणार्थी_परिचय_प्रतिलिपि_सम्बन्धी_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=9366" बाट निकालिएको