यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

शान्तिसुरक्षाको निवेदन : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

शान्तिसुरक्षाको निवेदन : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

कुनै कसैलाई' कुनैपनि व्यक्तिले विभिन्न आरोपमा डरधाक, ज्यान सम्बन्धि धम्कि दिएमा, उसको बिरुद्धमा उजुरी गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिई आवश्यक कारवाही अगाडी बडाउन सकिन्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ (काठमाडौँको हकमा)

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

१.सम्बन्धित निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा निजको पहिचान खुल्ने कागजात समेत संलग्न गरि मनासिव व्यहोरा खुलेको निवेदन चाहिने हुन्छ |

आरोपित.jpeg

माथिको तस्बिरमा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्ररिसरमा सेवाग्राही फारम बुझाउनको लागि लाइन बस्दै |

आवश्यक प्रक्रिया

१.सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आरोपित व्यक्ति उपर निवेदन दिनुपर्छ |

२.सो निवेदन सहायक सरको (कोठा न.४, ललितपुरको हकमा ) तोक लगाउनुपर्छ |

३.सोही फाँटमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ |

४.दर्ता भएको निवेदनको प्रतिलिपि निकाली कोठा न. ३ मा बुझाई पत्र बनाउनु पर्छ |

५.त्यसपछि, सो पत्रमा सम्बन्धित अधिकृतको सहि छाप गराउनुपर्छ |

६.सोहि पत्रलाई चलानीको लागि दर्ता चलानी शाखामा सम्पर्क गर्नुपर्छ |

७.अन्यमा,उक्त निवेदनलाई दर्ता चलानी शाखाबाट खाम बन्दि गरि महानगरीय प्रहरी प्ररिसरमा बुझाउनु पर्छ |

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवार अधिकृत

१.रु १० को टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ |

२.सोहि दिन

३.सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकृत/प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सुलाई भेट्नु पर्ने हुन्छ |

थप जानकारी

१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय वेबसाइट

अध्यावधिक मिति: २०७३/११/०९

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइट र सम्बन्धित कर्मचारी


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(शान्तिसुरक्षाको निवेदन सम्बन्धि बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=शान्तिसुरक्षाको_निवेदन_:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=9360" बाट निकालिएको