यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

संस्थाको विद्यान संशोधन: जिल्ला प्रशासन कार्यालय

संस्थाको विद्यान संशोधन: जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

संस्था दर्ता भएपछि, विभिन्न कारणले सँस्थामा सदस्यहरु थपघट गर्नुपर्ने भएमा, संस्थाको उदेश्यमा कुनै परिवर्तन आएमा र संस्थाको नियमावली र प्रवन्धपत्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुँदा सँस्थाको विधान संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित ठाउँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय |

यस सेवाको लागि लाग्ने

दस्तुर: निशुल्क

समयावधी: सोही दिन

जिम्मेवार शाखा/अधिकारी/फाँट: उक्त कार्य गर्न तोकिएको व्यक्ति वा फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी: प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सेवाग्राहिले पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु \प्रमाणहरु

१. विधान संसोधन गर्नु पर्ने कारण सहित साधारणसभाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि एक प्रति |

२. तिन महले फारम २ प्रति सक्कली | जसमा संस्थाका पदाधिकारीहरुले अनिवार्य हस्तक्षर गरेको हुनु पर्छ |

३. सक्कली विधान

४. विधान संसोधन गरि पाउँ भन्ने निवेदन | जुन संस्थाको लेटरहेडमा हुनु आवश्यक छ |

नोट: तीन महले विधान संशोधन फारम जुन यस्तो प्रकारको हुन्छ हेर्न सकिन्छ ।


मिति: २०७० बैशाख ३०

.................................................(नाम)को


बिधान संसोधन गर्नको लागि तिन महले फारम


स्विकृत विधानको दफा र सो मा भएको ब्यबस्था हाल प्रस्तावित संसोधन गर्नुपर्ने ब्यवस्था संसोधन गर्नुको कारण
दफा २४ (४) को १ मा कुनै ब्यबस्था नभएको दफा २४ (४) को १ को ग मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्दा संस्थाका सम्पुर्ण मताधिकार प्राप्त सदस्यको दुई तिहाई (२÷३) ले पारित गर्नुपर्नेछ । संस्थाको विधानमा भएको ब्यवस्था धेरै सदस्यहरुको मतले मात्र परिवर्तन गराउने आसयलेसाधारण सभाले निर्णय गरे बमोजिम
दफा २५ मा भएको ब्यबस्था...... .. .... .... ...... ..... .... .... ..... .... ..... ....... .. हुनेछ दफा २५ मा बिधान संसोधन गर्नुपरेको खण्डमा सम्बन्धित विषयको प्रस्ताव सहित साधारण सभामा प्रस्तुत हुन आएमा संस्थाका सम्पुर्ण मताधिकार प्राप्त सदस्यको दुई तिहाई (२÷३) को मतको आधारमा संसोधन गरिनेछ रस्थानीय अधिकारीबाट स्विकृति लिएर बिधान लागुहुनेछ समाज कल्याण परिषदको मिति २०६९।६।१५ को च.नं. ००१६०२ को पत्रानुसार संसोधन गर्न भनिए बमोजिम

प्रक्रिया

सन्दर्भ

माथिको संदर्व सामग्री: नागरिक बडापत्र कानुन अन्वेषण तथा श्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) २०६७


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Shova dahal
सम्पादक: Shova dahal
सम्पादक:Ambika-826359320762673
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 18th Jan, 2017
दृश्य संख्या: 2675

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=संस्थाको_विद्यान_संशोधन:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=9092" बाट निकालिएको