यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

संस्थाको विधान संशोधन :जि.प्र.का

संस्थाको विधान संशोधन :जि.प्र.का

परिचय

संस्था दर्ता भएपछि, विभिन्न कारणले सँस्थामा सदस्यहरु थपघट गर्नुपर्ने भएमा, संस्थाको उदेश्यमा कुनै परिवर्तन आएमा र संस्थाको नियमावली र प्रवन्धपत्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुँदा सँस्थाको विधान संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ|

सम्पर्क

सम्बन्धित ठाउँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय

लाग्ने समय र दस्तुर

समय: सोहि दिन

दस्तुर: रु २००/-

जिम्मेवार शाखा/अधिकारी/फाँट

उक्त कार्य गर्न तोकिएको व्यक्ति वा फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सेवाग्राहिले पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु \प्रमाणहरु

१. विधान संसोधन गर्नु पर्ने कारण सहित साधारणसभाले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि एक प्रति |

२. तिन महले फारम २ प्रति सक्कली | जसमा संस्थाका पदाधिकारीहरुले अनिवार्य हस्तक्षर गरेको हुनु पर्छ |

३. सक्कली विधान/सक्कल नविकरण भएको प्रमाणपत्र |

४. विधान संसोधन गरि पाउँ भन्ने निवेदन | जुन संस्थाको लेटरहेडमा हुनु आवश्यक छ |

नोट: तीन महले विधान संशोधन फारम जुन यस्तो प्रकारको हुन्छ हेर्न सकिन्छ ।


मिति: २०७० बैशाख ३०

.................................................(नाम)को


बिधान संसोधन गर्नको लागि तिन महले फारम


स्विकृत विधानको दफा र सो मा भएको ब्यबस्था हाल प्रस्तावित संसोधन गर्नुपर्ने ब्यवस्था संसोधन गर्नुको कारण
दफा २४ (४) को १ मा कुनै ब्यबस्था नभएको दफा २४ (४) को १ को ग मा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्दा संस्थाका सम्पुर्ण मताधिकार प्राप्त सदस्यको दुई तिहाई (२÷३) ले पारित गर्नुपर्नेछ । संस्थाको विधानमा भएको ब्यवस्था धेरै सदस्यहरुको मतले मात्र परिवर्तन गराउने आसयलेसाधारण सभाले निर्णय गरे बमोजिम
दफा २५ मा भएको ब्यबस्था...... .. .... .... ...... ..... .... .... ..... .... ..... ....... .. हुनेछ दफा २५ मा बिधान संसोधन गर्नुपरेको खण्डमा सम्बन्धित विषयको प्रस्ताव सहित साधारण सभामा प्रस्तुत हुन आएमा संस्थाका सम्पुर्ण मताधिकार प्राप्त सदस्यको दुई तिहाई (२÷३) को मतको आधारमा संसोधन गरिनेछ रस्थानीय अधिकारीबाट स्विकृति लिएर बिधान लागुहुनेछ समाज कल्याण परिषदको मिति २०६९।६।१५ को च.नं. ००१६०२ को पत्रानुसार संसोधन गर्न भनिए बमोजिम

प्रक्रिया

१) माथिका सबै कागजातहरु तयार गरी सम्बन्धित व्यक्तिबाट हस्ताक्षर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संस्था दर्ता फाँटमा गई कागजातहरु सदर गराउने |

२) तिन महले फारम चेक भएपछी संस्था दर्ताफाँटको प्रमुखबाट सहि र छाप लगाए एक प्रति आफु राख्ने अर्को जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छोड्ने |

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा भएमा लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

सन्दर्भ

नागरिक वडापत्र, जी.प्र.का.काठमाडौँ

सम्बन्धित कर्मचारी , संस्था दर्ता फाँट

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२४


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-1star2-1star3-1star4-1star5-0
1 reviews   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Ambika-826359320762673
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 05th Apr, 2017
दृश्य संख्या: 3938

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=संस्थाको_विधान_संशोधन_:जि.प्र.का&oldid=10338" बाट निकालिएको