यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

संस्था आवद्दता नविकरण: समाज कल्याण परिषद्

संस्था आवद्दता नविकरण: समाज कल्याण परिषद्

परिचय

सम्पर्क

समाज कल्याण परिषद्

आवश्यक कागजातहरु

१. निवेदन एक प्रति |

२. अदिट रिपोर्टको प्रतिलिपि एक प्रति

३. संस्थाका पदाधिकारीहरुको नामावली

४. जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट नविकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

५. प्रगति प्रतिवेदन

६. समाज कल्याण परिषद्मा आबद्दता भएको प्रमाणपत्रको सक्कल |

प्रक्रिया

थप जानकारी

श्रोत तथा सन्दर्भ सामग्री


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=संस्था_आवद्दता_नविकरण:_समाज_कल्याण_परिषद्&oldid=9267" बाट निकालिएको