यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विद्यानको प्रतिलिपि :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विद्यानको प्रतिलिपि :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

संस्था दर्ता गर्नको लागि हामीले विधान छ कपि बनाउनुपर्ने हुन्छ | यो क्रममा हामीले ति छ कपि विधानलाई दर्ता गर्ने क्रममा विभिन्न फाटमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ | साथै बुझाउने क्रममा, आफ्नो लागि एक प्रति पनि नरहेको अवस्थामा सो प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बनाउनुपर्ने हुन्छ | संस्थाको विधान संसोधन संस्था दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपिको लागि

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

१. रित पुर्वकको निवेदन चाहिने हुन्छ |

२.कार्य समितिको निर्णयको प्रतिलिपि पनि चाहिने हुन्छ |

३.संस्था दर्ता प्रमाणपत्र चाहिने हुन्छ |

४.आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिने हुन्छ |

लाग्ने शुल्क/ समय / अधिकृत/

१.प्रतेक पानाको रु ३ को दरले टिकट तिर्नुपर्ने हुन्छ |

२.सोहि दिन नै हुन्छ |

३. सहायक प्र.जि.अ.प्रशासकीय अधिकृत/शाखा हेर्ने ना.सु हुन्छन् |

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइट


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विद्यानको प्रतिलिपिसम्बन्धि बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=संस्था_दर्ता_प्रमाणपत्र_तथा_स्वीकृत_विद्यानको_प्रतिलिपि_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=6996" बाट निकालिएको