यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि: जि.प्र.का

संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि: जि.प्र.का

सेवाग्राहीले पेस गर्नु पर्ने कागजातहरु/प्रमाणहरु

  • रीतपुर्वक लेखिएको/भरिएको निवेदन
  • कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि
  • संस्थादर्ता प्रमाणपत्र

यस सेवाको लागि लाग्ने

दस्तुर: प्रत्येक पानाको रु ३ का दरले टिकट

समयावधी: सोही दिन

जिम्मेवार शाखा/अधिकारी/फाँट: उक्त कार्य गर्न तोकिएको व्यक्ति वा फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी:प्रमुख जिल्ला अधिकारी

नोट

तपाईंको आफ्नो जिल्लाको प्रशासन कार्यालयको जानकारी भएको खण्डमा हाम्रो शैली पुस्तिका हेरेर योगदन पुर्याइदिनु होला|

सन्दर्भ

माथिको संदर्भ सामग्री: नागरिक बडापत्र कानुन अन्वेषण तथा श्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) २०६७


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 18th Jan, 2017
दृश्य संख्या: 1454

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=संस्था_दर्ता_प्रमाणपत्र_तथा_स्वीकृत_विधानको_प्रतिलिपि:_जि.प्र.का&oldid=9091" बाट निकालिएको