यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि: जि.प्र.का

संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विधानको प्रतिलिपि: जि.प्र.का

परिचय

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

आवश्यक कागजातहरु

१) रित पुर्वकको निवेदन |

२) कार्य समितिको निर्णयको प्रतिलिपि |

३) संस्था दर्ता प्रमाणपत्र |

४) आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्न सकिनेछ |

लाग्ने समय

सोही दिन |

लाग्ने शुल्क

प्रत्येक पानको रु. ३/- का दरले टिकट |

जिम्मेवार कर्मचारी शाखा/उपशाखा/ईकाई

सहायक प्रा.जी.अ. प्रशासकीय अधिकृत

शाखा हेर्ने ना.सु.

गुनासो सुन्ने अधिकारी

स.प्र.जी.अ. को हकमा प्र.जी.अ. र अन्य कर्मचारीको हकमा स.प्र.जी.अ. |

प्रक्रिया

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वडापत्रबाट साभार गरिएको |


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 31st May, 2017
दृश्य संख्या: 2471

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=संस्था_दर्ता_प्रमाणपत्र_तथा_स्वीकृत_विधानको_प्रतिलिपि:_जि.प्र.का&oldid=10748" बाट निकालिएको