यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

संस्था दर्ता : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

संस्था दर्ता : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

व्यवसायिक रुपमा आयआर्जन नहुने गैरसरकारी सँस्था, नाफा नलिने, कुनै राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्ध नराखी निर्वाध रुपमा सामाजिक कार्यमा संलग्न गरि समाज सुधारको कार्य गर्ने नै सँस्था हो |संस्था दर्ताको लागि सर्व प्रथम सम्बन्धित ठाउँको वडा/गाविस गएर सिफारिस लिनु पर्छ | त्यसपछि जिविसबाट सिफारिस लिनु पर्छ अनि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानु पर्छ |

यो संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत रहेर दर्ता हुने गर्दछ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

आवश्यक कागजात/ प्रक्रिया

१) सस्था दर्ता गरी पाउँ भन्ने बारेमा एक निवेदन | जुन निवेदन जी.प्र.काको संस्था दर्ता फाँटमा उपलब्ध छ |

२) जिल्ला विकास समितिको सिफारिस पत्र | जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा लेखेको हुन्छ |

३) विधान ४ प्रति प्रिन्ट गरेको हुनु पर्छ | विधानको नमुना यस प्रकार छ |

४) संस्थाको हरेक सदस्यहरु |

५) कार्य समितिको पदाधिकारिमा कम्तिमा ७ जना वा सो भन्दा बढी हुनु पर्ने |

६) संस्थाको विधानमा उल्लेखित पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक/एक प्रति साथै सक्कल पनि |

७) संस्थासँग सम्बन्धित ब्यक्तिहरु जमघट गरी संस्था खोल्नको लागि कारण सहितको प्रतिवेदन तयार पारी, सो प्रतिवेदनमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको सनाखत गराउने र माइनुट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ |

८) संस्थाले चलान गर्ने छाप बनाई सम्पूर्ण कागजात संगै पेश गर्नु पर्दछ |

९) जि.वि.स.को सिफारिस पछि पदाधिकारीहरुको चालचलन सम्बन्धि प्रतिवेदनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फारम लिई नजिकको प्रहरी कार्यालय बाट चालचलन रिपोट बनाउनु पर्दछ |

१०) उदेश्यसँग सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग/आयोग कार्यालयको राय/प्रतिक्रिया/सिफारिस लिईने गरिन्छ |

प्रक्रिया

१) जि.वि.स बाट सिफारिस प्राप्त गर्न एक कपि विधान र निवेदन दिनु पर्दछ |

२) पुलिस रिपोटको फारम विधानको Format रु ५ मा लिन सकिन्छ |

३) उक्त फारम र हरेक संस्थापक र संस्थापकको साक्षी समेत भइ प्रहरी कार्यालय गई चालचलन |

४) संस्था स्थापना गर्ने निर्णय समेतको संस्थापकको माइनुट पेश गर्नु पर्दछ |

५) सम्पूर्ण बिधान र कागजातको जाच गरेपछि संस्था दर्ता स्वीकृति टिप्पणी तयार पारि |

६) आवश्यक परेमा आफ्नो संस्थासँग सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति पेश गर्नुपर्छ |

७) यति गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राजश्व खातामा लाग्ने शुल्क भरेर बिल देखाई दर्ता प्रमाण पत्रको माग गर्नु पर्दछ |

८) यति गरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको मितिमा सम्पूर्ण संस्थापक उपस्थित भई हस्ताक्षर गरी प्रमाणपत्र लिएपछि दर्ता प्रक्रिया समाप्त हुन्छ |

लाग्ने समय र दस्तुर

समय: कागजपत्र पुगेमा सोहि दिन

दस्तुर: रु १००० /-

जिम्मेवार अधिकारी

सम्पूर्ण कागजात पछि संघ संस्था फाँटमा पेश गर्ने | फाँटवालाले प्रशासकीय अधिकृतकोमा पेश गरी सम्पूर्ण पदमा पुर्याई उपयुक्त भएमा निकायका लागि स.प्रा.जि.अ मा पेश गर्ने

नोट

१) संस्था दर्ता गर्न जाँदा संस्थाको अध्यक्ष वा कोहि अख्तियारी व्यक्ति जानु पर्छ |

२) बिधान लगायतका कागजातहरु नेपाली कागजमा प्रिन्ट गरियो भने पछि अभिलेख गर्दा फेरी अर्को प्रिन्ट गर्नु पर्ने झन्जट हुदैन | तसर्थ सम्पूर्ण कागजात नेपाली कागजमा प्रिन्ट गराउनु उपयुक्त हुन्छ | (नेपाली कागज ना.स. अनिवार्य होइन)

३) संस्था दर्ता हुने निर्णय भई राजश्व बुझाएपछी विधानमा प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर र कार्यालयको छाप लगाए पछी विधानको सबै अनलाईनमा जानु पर्दछ |

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा भएमा लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ

नागरिक वडापत्र, जी.प्र.का.काठमाडौँ

सम्बन्धित कर्मचारी , संस्था दर्ता फाँट

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२४

टिप्पणी

एकदमै सहयोग भयो
-- नेपाली १२:४६, २३ नोभेम्बर २०१५ (NPT)


टिप्पणी

Sabina

३० महिना पहिले
राम्रो छ |

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-1star2-1star3-1star4-1star5-0
20 reviews   
"http://nalibeli.org/index.php?title=संस्था_दर्ता_:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=10336" बाट निकालिएको