यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

संस्था दर्ता : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

संस्था दर्ता : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

व्यवसायिक रुपमा आयआर्जन नहुने गैरसरकारी सँस्था, नाफा नलिने, कुनै राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्ध नराखी निर्वाध रुपमा सामाजिक कार्यमा संलग्न गरि समाज सुधारको कार्य गर्ने नै सँस्था हो | संस्था दर्ताको लागि सर्व प्रथम सम्बन्धित ठाउँको वडा/गाविस गएर सिफारिस लिनु पर्छ | त्यसपछि जिविसबाट सिफारिस लिनु पर्छ अनि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय जानु पर्छ | यो संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत रहेर दर्ता हुने गर्दछ |

सम्पर्क

सम्बन्धित,जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ (काठमाडौँको हकमा)

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात/ प्रक्रिया

१. सस्था दर्ता गरी पाउँ भन्ने बारेमा एक निवेदन | जुन निवेदन जी.प्र.काको संस्था दर्ता फाँटमा उपलब्ध छ |

२. जिल्ला विकास समितिको सिफारिस पत्र | जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा लेखेको हुन्छ |

३. विधान ५ प्रति | नेपाली कागजमा प्रिन्ट गरेको हुनु पर्छ | विधानको नमुना यस प्रकार छ |

४. संस्थाको हरेक सदस्यहरुको २ प्रति फोटो |

५. कार्य समितिको पदाधिकारिमा कम्तिमा ७ जना हुनुपर्ने र त्यो भन्दा माथि बिजोर नम्बर धेरैमा १३ जना हुन सक्छन् |

६ . संस्थाको विधानमा उल्लेखित पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक/एक प्रति साथै सक्कल पनि |

७. संस्थासँग सम्बन्धित ब्यक्तिहरु जमघट गरी संस्था खोल्नको लागि कारण सहितको प्रतिवेदन तयार पारी, सो प्रतिवेदनमा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको सनाखत गराउने र माइनुट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ |

८. संस्थाले चलान गर्ने छाप बनाई सम्पूर्ण कागजात संगै पेश गर्नु पर्दछ |

९.पदाधिकारीहरुको चालचलन सम्बन्धि प्रतिवेदनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फारम लिई नजिकको प्रहरी कार्यालय बाट चालचलन रिपोट बनाउनु पर्दछ |[

१०. सम्पूर्ण कागजात सहायक प्रशासक लाई जांच गराउनु पर्दछ |

लाग्ने समय र दस्तुर

१. दस्तुर: रु १०००

२. समयाबधि: आवश्यक जाँचबुझ सकेको भोलिपल्ट

३.सहायक प्र.जि.अ. प्रशासकीय अधिकृत/ शाखा हर्ने ना.सु हर्ने हुन्छ |

प्रक्रिया

१.जि.वि.स बाट सिफारिस प्राप्त गर्न एक कपि विधान र निवेदन दिनु पर्दछ |

२. पुलिस रिपोटको फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भवन भित्र रहेको स्टेसनरीमा रु. १० मा लिन सकिन्छ |

३.उक्त फारम र हरेक संस्थापक र संस्थापकको ३ जना साक्षी समेत भइ प्रहरी कार्यालय गई चालचलन बुझिलिनु पर्दछ | उक्त फारम लिन प्रहरीले तोकेको मितिमा लिन जानु पर्दछ |

४.सम्पूर्ण कागजात तयार भैसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कोठा नम्बर १०५ मा गई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बिधान सहित जिविसको सिफारिस, पुलिस रिपोर्ट देखाउनुपर्दछ |

५.संस्था स्थापना गर्ने निर्णय समेतको संस्थापकको माइनुट पेश गर्नु पर्दछ |

६.सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सम्पूर्ण बिधान र कागजातको जाच गरेपछि संस्था दर्ता स्वीकृति टिप्पणी तयार पारि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निगरानीका लागि पेश गरिन्छ| ७.आवश्यक परेमा आफ्नो संस्थासँग सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति पेश गर्नुपर्छ |

८. यति गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै भवनमा रहेको बैंकमा लाग्ने शुल्क भरेर बिल देखाई दर्ता प्रमाण पत्रको माग गर्नु पर्दछ |

९.यति गरिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तोकेको मितिमा सम्पूर्ण संस्थापक उपस्थित भई हस्ताक्षर गरी प्रमाणपत्र लिएपछि दर्ता प्रक्रिया समाप्त हुन्छ |

थप जानकारी

१) संस्था दर्ता गर्न जाँदा संस्थाको अध्यक्ष वा कोहि अख्तियारी व्यक्ति जानु पर्छ |

२) बिधान लगायतका कागजातहरु नेपाली कागजमा प्रिन्ट गरियो भने पछि अभिलेख गर्दा फेरी अर्को प्रिन्ट गर्नु पर्ने झन्जट हुदैन | तसर्थ सम्पूर्ण कागजात नेपाली कागजमा प्रिन्ट गराउनु उपयुक्त हुन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

संस्था दर्ता हुने पक्का भएपछी विधानमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्ताक्षर र कार्यालयको छाप लगाए पछी विधानको सबै पेजहरुलाई स्क्यान गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिनु पर्छ |

१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय वेबसाइट

अध्यावधिक मिति: २०७३/११/०९

टिप्पणी

एकदमै सहयोग भयो
-- नेपाली १२:४६, २३ नोभेम्बर २०१५ (NPT)


टिप्पणी

Sabina

१२ महिना पहिले
राम्रो छ |

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-1star2-1star3-1star4-1star5-1
5 reviews   
"http://nalibeli.org/index.php?title=संस्था_दर्ता_:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=9375" बाट निकालिएको