यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

संस्था नविकरण : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

संस्था नविकरण : जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

कुनै पनि संस्था दर्ता गरि सकेपछि कामको प्रगति विवरण र आउने वर्षमा गरिने कामको विवरण सहित हरेक वर्ष संस्था नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ | संस्था दर्ता गरेको चार-पाँच वर्ष भित्र संस्थाको नविकरण गरिएन भने संस्था स्वत खारेज हुन्छ|

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

मानभवन,ललितपुर (ललितपुरको हकमा)

फोन न :५५२११६५, ५५५२८४४

वेवसाइट:www.daolalitpur.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

१.तोकिएको निवेदन फारम चाहिने हुन्छ |

२.कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि चाहिने हुन्छ |

३.लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन चाहिने हुन्छ |

४.वार्षिक प्रगति विवरण चाहिने हुन्छ |

५. कर चुक्ता प्रमाणपत्र जुन कर कार्यालयले अडित बुझाए पछी कर तिर्नु छैन भनि लेखिएको पत्र | यस प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि एक प्रति |

६.लेखा परिक्षकको अडिटस इजाजत पत्र, नविकरण पत्र समेत चाहिने हुन्छ |

७.कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जिल्लाको जि.वि.स को सिफारिस पत्र चाहिने हुन्छ | जुनको प्रक्रिया यस प्रकार छ |

८.संस्था दर्ता प्रमाण पत्रको नक्कल चाहिने हुन्छ |

९.संस्थाले वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरि कार्यक्रम संचालन गरेको भए समाज कल्याण परिषदबाट कार्येक्रम स्वीकृत गरेको पत्र वा नविकरणको लागि सिफारिस पत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ |

१०. बालगृह संचालन गरेका संघ संस्थाको हकमा बालकल्याण समितिको सिफारिस पत्र चाहिने हुन्छ |

११.बालबालिकाहरुको बाबा-आमा भए उनीहरुको नाम, थर,ठेगाना लेख्नुपर्ने हुन्छ |

१२.बालबालिकाहरु अविभावक विहिन भएमा, प्रहरी कार्यालयबाट असहाय हो भन्ने सिफारिस गराउनु पर्ने हुन्छ |

१३.बाल कल्याण संस्थामा बालक वा बालिकाहरु कसैले बुझाउन ल्याएमा त्यस सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरि बुझाउनुपर्ने कागजात तयार गर्नु पर्ने हुन्छ |

१४. बालबालिकाहरुको विवरण तयार पारी एक प्रति जिल्ला बालकल्याण समिति र एक प्रति केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा चैत्र मसान्त सम्ममा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ |

१५. बालबालिकाको जीवन बिमा गराएको (कागजात) आवश्यक हुन्छ |

आवश्यक प्रक्रिया

१. अस्पताल लगी बालबालिकाको स्वास्थ्य परिक्षण प्रतेक वर्ष गराउनुपर्ने हुन्छ |

२.बालबालिकाको र बालिकाको सयन कक्ष छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने हुन्छ |

३.कोठाहरु हावा आउने र घाम लाग्ने हुनुपर्ने हुन्छ |

४.कार्यालय कक्ष, पाहुना घर, सुत्ने कोठा, भान्छा घर छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने हुन्छ |

५.नफ्री हेरी नुहाउने र शौचालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ |

६. बालबालिकालाई पठन पाठनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ |

७.बालबालिकाहरुलाई अनावश्यक हिडडुल गर्न नदिने र दुर्ब्यव्सन कार्यमा नलाग्न बाल गृहको आमाले बराबर सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ |

८.बिदेशी पाहुनालाई सकभर बाल गृहमा प्रवेश निषेध गर्नु पर्छ |

९.बालबालिका रहेको संस्थामा विदेशबाट सहायता स्वरुप प्रदान गरिएको रकमको श्रोत खुलाई समाज कल्याण परिषदमा पठाउने र खर्च गर्नुपरेमा पनि सोहि परिषदबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ |

लाग्ने शुल्क,समय,जिम्मेवार अधिकृत

नियम अनुसार लाग्ने हुन्छ |

प्रक्रिया पुरा भएमा सोहि दिन सकिने हुन्छ |

सहायक प्र.जि.अ. प्रशासकीय अधिकृत/ शाखा हेर्ने ना.सु हुन्छ बालबालिका.jpeg

माथिको तस्बिर ललितपुरमा अवस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, नागरिकताको फारम बुझाउनको लागि सेवाग्राही लाइनमा बस्दै गरेको अवस्थाको हो |

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइट र सम्बन्धित कर्मचारी


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(संस्था नविकरण गर्नु पर्दा बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=संस्था_नविकरण_:_जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=8834" बाट निकालिएको