यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

संस्था नविकरण गर्नु पर्दा : जि.प्र.का

संस्था नविकरण गर्नु पर्दा : जि.प्र.का

परिचय

कुनै पनि संस्था दर्ता गरेर चलाइसकेपछि सो संस्था प्रचलित नियम कानुन अनुसार बिभिन्न समयमा नबिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ जसलाई संस्था नविकरण भनिन्छ।

सम्पर्क

संस्था दर्ता गरिएको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

यस सेवाको लागि लाग्ने

दस्तुर: रु ५००

समयावधी: सोही दिन

जिम्मेवार शाखा/अधिकारी/फाँट: उक्त कार्य गर्न तोकिएको व्यक्ति वा फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी: प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सेवा ग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु \प्रमाणहरु

 • नविकरणको लागि माग गरेको निवेदन |
 • कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि |
 • लेखापरिक्षेण प्रतिलिपि |
 • वार्षिक कार्य प्रगति विवरण (नेपाली भाषामा ) |
 • कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जी.वि.स को सिफारिसपत्र |
 • संस्थादर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल |
 • संस्थाको PAN दर्ताको प्रतिलिपि |
 • संस्थाको कर बुझाएको रसिद|
 • वर्तमान कार्यसमितिको नामावली
 • साधारण सदस्य संख्या खुलाएको निवेदन |
 • जी.वि.स को सिफारिस|
 • बिदेशी सहायता बाट संचालन भएको भए समाज कल्याण परिषदको सिफारिस |
 • बाल गृह संचालन सम्बन्धि संस्था भए केन्द्रीय र जिल्ला बाल कल्याणको सिफारिस |
 • वर्तमान कार्यसमिति छनोट गरिएको कार्य समितिको माईन्युटको प्रतिलिपि |
 • लेखा परिक्षणको PAN दर्ता प्रमाणपत्र, लेखा परिक्षण प्रमाणपत्र (नविकरण समेत देखिने गरि |

चित्र:Sanstha.jpg

चित्र:Navikaran.jpg

प्रक्रिया

नोट

तपाईंको आफ्नो जिल्लाको प्रशासन कार्यालयको जानकारी भएको खण्डमा हाम्रो शैली पुस्तिका हेरेर योगदन पुर्याइदिनु होला|

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 18th Jan, 2017
दृश्य संख्या: 472

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=संस्था_नविकरण_गर्नु_पर्दा_:_जि.प्र.का&oldid=9093" बाट निकालिएको