यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

संस्था नविकरण गर्नु पर्दा : जि.प्र.का

संस्था नविकरण गर्नु पर्दा : जि.प्र.का

परिचय

कुनै पनि संस्था दर्ता गरेर चलाइसकेपछि सो संस्था प्रचलित नियम कानुन अनुसार बिभिन्न समयमा नबिकरण गर्नु पर्ने हुन्छ जसलाई संस्था नविकरण भनिन्छ।

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

लाग्ने समय र दस्तुर

समय: सोही दिन

दस्तुर:

दस्तुर समय
रु ५००/- ३ महिना सम्म
रु ७५०/- सो वर्ष
रु १५००/- अर्को वर्ष

जिम्मेवार शाखा/अधिकारी/फाँट

फाँटवाला/प्रा.अ./स.प्रा.अ.

गुनासो सुन्ने अधिकारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सेवा ग्राहीले पेस गर्नुपर्ने कागजातहरु \प्रमाणहरु

१) नविकरणको लागि माग गरेको निवेदन |

२) कार्यसमितिको निर्णयको प्रतिलिपि |

३) लेखापरिक्षेण प्रतिलिपि |

४) वार्षिक कार्य प्रगति विवरण (नेपाली भाषामा ) |

५) कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जी.वि.स को सिफारिसपत्र |

६) संस्थादर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल |

७) संस्थाको PAN दर्ताको प्रतिलिपि |

८) संस्थाको कर बुझाएको रसिद |

९) वर्तमान कार्यसमितिको नामावली |

१०) साधारण सदस्य संख्या खुलाएको निवेदन |

११) जी.वि.स को सिफारिस |

१२) बिदेशी सहायता बाट संचालन भएको भए समाज कल्याण परिषदको सिफारिस |

१३) बाल गृह संचालन सम्बन्धि संस्था भए केन्द्रीय र जिल्ला बाल कल्याणको सिफारिस |

१४) वर्तमान कार्यसमिति छनोट गरिएको कार्य समितिको माईन्युटको प्रतिलिपि |

१५) लेखा परिक्षकको PAN दर्ता प्रमाणपत्र, लेखा परिक्षण प्रमाणपत्र (नविकरण समेत देखिने गरि) |

१६) जिल्लामा काम गर्दा जि.वि.स.को सिफारिस/जि.प्रा.का.को सिफारिस |

चित्र:Sanstha.jpg

चित्र:Navikaran.jpg

प्रक्रिया

१) माथिका सबै कागजातहरु लिएर संस्था दर्ता फाँटमा गई सबै कागजातहरु परिक्षण गरी संस्था दर्ता नविकरण गर्न सकिन्छ |

२) नविकरण हुँदा सक्कल संस्था दर्ता प्रमाणपत्रमा नविकरण मिति राखिन्छ र हस्ताक्षर र छाप लगाईन्छ |

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा भएमा लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

नागरिक वडापत्र, जी.प्र.का.काठमाडौँ

सम्बन्धित कर्मचारी , संस्था दर्ता फाँट

अध्यावधिक मिति : २०७३-११-२४


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 05th Apr, 2017
दृश्य संख्या: 1683

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=संस्था_नविकरण_गर्नु_पर्दा_:_जि.प्र.का&oldid=10337" बाट निकालिएको