यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

साविकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

साविकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

कुनै दम्पतीले आफुले कुनै बालबालिकालाई आफ्नो सन्तान बनाउन चाहेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ |यदी, सो प्रमाण पत्र हराएमा प्रतिलिपि लिन नाता प्रमाणित प्रमाण पत्र सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनुपर्छ |

सम्पर्क

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

१.नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको नम्बर र मिति खुलाई सरोकारवालाले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ |

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवार अधिकृत

१.रु १० को टिकट

२.सोहि दिन

३.सहायक प्र. जि.अ

थप जानकारी

नोट तथा सन्दर्भ सामाग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको वेवसाइट र सम्बन्धित कर्मचारी


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(साविकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धी बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=साविकमा_जारी_भएका_नाता_प्रमाणित_प्रमाणपत्रको_प्रतिलिपि_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=6762" बाट निकालिएको