यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

कुनै व्यक्तिले आफुसँग भएको हतियार आफ्नो परिवारको सदस्य वा बाहिरको मानिसलाई दिन चाहेमा लिने व्यक्तिको नाममा हतियार नामसारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ | जसको लागि दुई पक्ष बीचको नामसारी आवश्यक हुन्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

लाग्ने समय र शुल्क

समय: आवश्यक जाचबुझ सकेको भोलिपल्ट हुन्छ |

शुल्क: रु १० को टिकट लाग्ने हुन्छ |

जिम्मेवार अधिकृत

सहायक प्र.जि.अ/प्रशासकीय अधिकृत र शाखा हेर्ने ना.सु. हुन्छ |

आवश्यक कागजात

१.हातहतियार नामसारी फारम |

२. नामसारी गर्दा दुई पक्षको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा इजाजतपत्र राखी निवेदन दिनु पर्छ (विवरण खुलेको निवेदन) |

३.नामसारी गरी लिने व्यक्तिको निरोगिता सम्बन्धि पत्र र चालचलन सम्बन्धि प्रहरी प्रतिवेदन |

४. सम्बन्धित पक्ष/मन्जुरी नामा सहित उपस्थित हुनुपर्ने |

थप जानकारी

माथिको जानकारी बाहेक थप जानकारी थाहा भएमा लगईन गरि आवश्यक जानकारी राख्न सकिन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

नागरिक वडापत्र, जी.प्र.का. काठमाडौँ

अध्यावधिक मिति: २०७३-११-२५


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(हातहतियार नामसारी सम्बन्धि बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:Shova dahal
सम्पादक:Ashim-1288472891241702
सम्पादक:Samjhana Balami
अद्यावधिक मिति: 05th Apr, 2017
दृश्य संख्या: 7755

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
विकि चलाउन नआएमा शैली पुस्तिका हेरेर पेज बनाउन सकिन्छ |
नालीबेली परामर्श
कुनै पनि सामाजिक संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्नु निकै महत्वपूर्ण र कठिन कार्य हुनेगर्छ| संस्था वा व्यवसाय स्थापना गर्दा सम्बन्धित निकायमा गएर दर्ता गर्नु र आवश्यक सबै कानुनी प्रावधान पुरा गर्नु नै पहिलो कदम हुन्छ| बिस्तृत विवरण भित्र छ
"http://nalibeli.org/index.php?title=हातहतियार_नामसारी_सम्बन्धी_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=10330" बाट निकालिएको