यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

हातहतियार नामसारी सम्बन्धी :जिल्ला प्रशासन कार्यालय

परिचय

कुनै व्यक्तिले आफुसँग भएको हतियार आफ्नो परिवारको सदस्य वा बाहिरको मानिसलाई दिन चाहेमा लिने व्यक्तिको नाममा हतियार नामसारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ | जसको लागि दुई पक्ष बीचको नामसारी आवश्यक हुन्छ |

सम्पर्क

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय

बबरमहल, काठमाडौँ (काठमाडौँको हकमा)

फोन न:४२६२४७८, ४२४८९८५

इमेल ठेगाना: daokathmandu@moha.gov.np

वेवसाइट : doakathmandu.moha.gov.np

आवश्यक कागजात

१.हातहतियार नामसारी गर्दा अनुसुचि १३ र१४ को फारम भर्नु पर्छ |

२. नामसारी गर्दा दुई पक्षको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा इजाजतपत्र राखी निवेदन दिनु पर्छ |

३.नामसारी गरी लिने व्यक्तिको निरोगिता सम्बन्धि पत्र र चालचलन सम्बन्धि प्रहरी प्रतिवेदन पनि आवश्यक हुन्छ |

नामसारी.jpeg

माथिको तस्बिर सेवाग्राहीहरु आफ्नो पालोको पर्खाइमा हुँदाको हो |

लाग्ने शुल्क/समय/जिम्मेवार अधिकृत

१.रु १० को टिकट लाग्ने हुन्छ |

२.आवश्यक जाचबुझ सकेको भोलिपल्ट हुन्छ |

३.सहायक प्र.जि.अ/प्रशासकीय अधिकृत र शाखा हेर्ने ना.सु. हुन्छ |

थप जानकारी

हातहतियार नामसारी फारम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको गेट नजिक उपलब्ध हुन्छ |

नोट तथा सन्दर्भ सामग्री

जिल्ला प्रशासन कार्यालय वेबसाइट 

अध्यावधिक मिति: २०७३/११/०९


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

(हातहतियार नामसारी सम्बन्धि बाट पठाइएको)
यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-0star2-0star3-0star4-0star5-0
   
"http://nalibeli.org/index.php?title=हातहतियार_नामसारी_सम्बन्धी_:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=9369" बाट निकालिएको