यसमा जानुहोस्: अन्वेषण, खोज्नुहोस्

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सेवाहरु:जिल्ला प्रशासन कार्यालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सेवाहरु:जिल्ला प्रशासन कार्यालय

नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था

क) वंसजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिनु पर्दा

ख) वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (महिलाको लागि) लिन वा प्रतिलिपि लिन

ग) अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

घ) वंसज, वैवाहिकअन्ग्रिकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

ङ) कर्मचारी परिवारको नाताले

च)बसाई सराईको हकमा नागरिकता लिनु पर्दा

राहदानीसम्बन्धि व्यवस्था

क) (संबन्धित जिल्लाबाट नागरिकता प्राप्त गरी सोहि जिल्लामा स्थायी ठेगाना रहेको र कुनै जिल्लाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिई अन्य जिल्लामा स्थायी वतन जानिएका व्यक्तिहरुले नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्लाबाट राहदानी प्राप्त गर्नु पर्दाको अवस्था)

ख) (कुनै जिल्लाबाट नाबालिग परिचयपत्र प्राप्त गरी सोहि जिल्ला भित्रका नगरपालिका र गविसहरुबाट जारि भएको नाता प्रमाणपत्र पेस गरेमा ५ वर्ष भन्दा माथि १६ वर्षा नपुगेका नाबालिकहरुको हकमा)

ग) विवाह भै आएको महिलाको हकमा

घ) (अन्य जिल्लाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारि भएको तर सो नागरिकता प्रमाणपत्रमा राहदानी माग गर्ने जिल्लामा स्थाही ठेगाना भएकाहरुको सम्बन्धमा)

ङ) राहदानी च्यातिएको, भिजेको वा केरमेट भएको हकमा

च) बसाई सराई गरी आएकाहरुको हकमा

छ) राहदानी हराएका हकमा

ज) (कुनै जिल्लाबाट नाबालिग परिचयपत्र प्राप्त वा सोहि जिल्ला भित्रका नगरपालिका र गाविसबाट जारीभएको नाता प्रमाणपत्र पेस गरेमा ५ वर्ष भन्दा मुनिका नाबलिघरुको हकमा)

झ) राहदानी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा

ञ) मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (नयाँ राहदानी) लिने तरिका

मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (MRP) नबिकरण गर्ने तरिका

विवाह दर्ता सम्बन्धि कार्य

क) नेपाली केटा र नेपाली केटीको विवाह दर्ता सम्बन्धमा

ख) नेपाली र विदेशी बिचको विवाह दर्ता सम्बन्धमा

ग) अन्य विवाह दर्ता

घ ) विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धमा

ङ) नाबालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि सम्बन्धमा

धर्मपुत्र /धर्मपुत्री सम्बन्धी

क.धर्मपुत्र /धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिस गर्न

ख.साविकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धी

ग.नाम, थर उमेर फरक परेकोमा सो सच्चाउने सम्बन्धी

घ.कुनै ब्यहोरा प्रमाणित सन्दर्भमा

संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि व्यवस्था

क) संस्था दर्ताको लागि

ख) संस्था नविकरण गर्नु पर्दा

ग) संस्थाको विद्यान संशोधन

घ) संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विद्यानको प्रतिलिपिसम्बन्धि

ङ) जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धि कार्य

च) संस्था खारेजी

छ)पत्र पत्रिका दर्ता

ज)छापाखाना संचालन

शान्तिसुरक्षा तथा ठाडो उजुरी सम्बन्धि कार्य

क) शान्तिसुरक्षाको निवेदन सम्बन्धि

ख)गुनासो वा ठाडो उजुरी सम्बन्धि

ग)अनियमितता वा भष्ट्राचार सम्बन्धि

घ) हात हतियार सम्बन्धि र लाईसन्स लिन बारे

ङ)अनियमिता र भ्रष्टाचार गरेको आधार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्धि कागजात

शरणार्थी परिचयपत्र सम्बन्धि कार्य

(क) शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी

(ख) शरणार्थी परिचय प्रतिलिपि सम्बन्धी

(ग) शरणार्थीहरुलाई यात्रा अनुमति सम्बन्धी

हातहतियार सम्बन्धि कार्य

(क)हातहतियार इजाजत सम्बन्धि

(ख)हातहतियार नामसारी सम्बन्धि

(ग)हातहतियार नविकरण सम्बन्धित

टिप्पणी

पेज राम्रो छ | अझै पेज बनाउदै जानु पर्छ |
-- सबिना ११:०७, २० नोभेम्बर २०१५ (NPT)

टिप्पणी दिन पनि खाता चाहिने रहेछ आज थाहा पाए मैले | तै पनि निकै राम्रो छ धन्यबाद |
-- sana १६:१३, १५ डिसेम्बर २०१५ (NPT)


टिप्पणी

टिप्पणी थप्ने अनुमति छैन।

Samjhana Balami (वार्तालापयोगदानहरू)द्वारा १४:३३, १८ जनवरी २०१७को संशोधन


यो लेख कत्तिको उपयोगी थियो?
   Thank you for your review (★)   
star1-1star2-1star3-0star4-0star5-0
3 reviews   
लेखक: Admin
सम्पादक: Admin
सम्पादक:110.44.113.152
सम्पादक:Shova dahal
सम्पादक:182.93.83.33
सम्पादक:Sabina
सम्पादक:Samjhana Balami
सम्पादक:Ashim-1288472891241702
अद्यावधिक मिति: 20th Feb, 2017
दृश्य संख्या: 20051

सम्बन्धित लेख

विकि कसरी चलाउने
क) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%9C%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE_:_%E0%A4%9C%E0%A4%BF.%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A4%BE वंसजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिनु पर्दा] ख) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE_(%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF)_%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF_%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A8_:%E0%A4%9C%E0%A4%BF.%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A4%BE वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (महिलाको लागि) लिन वा प्रतिलिपि लिन] ग) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4_%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF_:%E0%A4%9C%E0%A4%BF.%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A4%BE अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि] घ) [[ वंसज, वैवाहिकअन्ग्रिकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि]] ङ) [[ कर्मचारी परिवारको नाताले]] च)[http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%88_%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE_:%E0%A4%9C%E0%A4%BF.%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A4%BE बसाई सराईको हकमा नागरिकता लिनु पर्दा] क) [[१]] (संबन्धित जिल्लाबाट नागरिकता प्राप्त गरी सोहि जिल्लामा स्थायी ठेगाना रहेको र कुनै जिल्लाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिई अन्य जिल्लामा स्थायी वतन जानिएका व्यक्तिहरुले नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्लाबाट राहदानी प्राप्त गर्नु पर्दाको अवस्था) ख) [[२]] (कुनै जिल्लाबाट नाबालिग परिचयपत्र प्राप्त गरी सोहि जिल्ला भित्रका नगरपालिका र गविसहरुबाट जारि भएको नाता प्रमाणपत्र पेस गरेमा ५ वर्ष भन्दा माथि १६ वर्षा नपुगेका नाबालिकहरुको हकमा) ग) [[विवाह भै आएको महिलाको हकमा]] घ) [[३]] (अन्य जिल्लाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारि भएको तर सो नागरिकता प्रमाणपत्रमा राहदानी माग गर्ने जिल्लामा स्थाही ठेगाना भएकाहरुको सम्बन्धमा) ङ) [[राहदानी च्यातिएको, भिजेको वा केरमेट भएको हकमा]] च) [[बसाई सराई गरी आएकाहरुको हकमा]] छ) [[राहदानी हराएका हकमा]] [[Category:जिल्ला प्रशासन कार्यालय]] ज) [[४]] (कुनै जिल्लाबाट नाबालिग परिचयपत्र प्राप्त वा सोहि जिल्ला भित्रका नगरपालिका र गाविसबाट जारीभएको नाता प्रमाणपत्र पेस गरेमा ५ वर्ष भन्दा मुनिका नाबलिघरुको हकमा) झ) [[राहदानी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा ]] ञ) [[ मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (नयाँ राहदानी) लिने तरिका ]] ट [[ मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (MRP) नबिकरण गर्ने तरिका ]] क) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A4%BE_%E0%A4%B0_%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9_%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE_:_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF नेपाली केटा र नेपाली केटीको विवाह दर्ता सम्बन्धमा] ख) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%B0_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80_%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9_%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE_:_%E0%A4%9C%E0%A4%BF.%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A4%BE नेपाली र विदेशी बिचको विवाह दर्ता सम्बन्धमा] ग) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9_%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE_:%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF अन्य विवाह दर्ता] घ ) [[विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धमा]] ङ) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0_%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF_:%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF#.E0.A4.86.E0.A4.B5.E0.A4.B6.E0.A5.8D.E0.A4.AF.E0.A4.95_.E0.A4.95.E0.A4.BE.E0.A4.97.E0.A4.9C.E0.A4.BE.E0.A4.A4 नाबालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि सम्बन्धमा] क.[[धर्मपुत्र /धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिस गर्न]] ख.[[साविकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धी]] ग.[[नाम, थर उमेर फरक परेकोमा सो सच्चाउने सम्बन्धी]] घ.[[कुनै ब्यहोरा प्रमाणित सन्दर्भमा]] क) [[संस्था दर्ताको लागि ]] ख) [[संस्था नविकरण गर्नु पर्दा]] ग) [[संस्थाको विद्यान संशोधन]] घ) [[संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विद्यानको प्रतिलिपिसम्बन्धि]] ङ) [[जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धि कार्य]] च)[[ संस्था खारेजी]] छ)[[पत्र पत्रिका दर्ता]] ज)[[छापाखाना संचालन]] क) [[शान्तिसुरक्षाको निवेदन सम्बन्धि ]] ख)[[गुनासो वा ठाडो उजुरी सम्बन्धि]] ग)[[अनियमितता वा भष्ट्राचार सम्बन्धि]] घ)[[ हात हतियार सम्बन्धि र लाईसन्स लिन बारे ]] ङ)[[अनियमिता र भ्रष्टाचार गरेको आधार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्धि कागजात]] (क) [[शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी]] (ख) [[शरणार्थी परिचय प्रतिलिपि सम्बन्धी]] (ग) [[शरणार्थीहरुलाई यात्रा अनुमति सम्बन्धी]] (क)[[हातहतियार इजाजत सम्बन्धि]] (ख)[[हातहतियार नामसारी सम्बन्धि]] (ग)[[हातहतियार नविकरण सम्बन्धित]] [[श्रेणी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय]] पेज राम्रो छ | अझै पेज बनाउदै जानु पर्छ | -- सबिना ११:०७, २० नोभेम्बर २०१५ (NPT) टिप्पणी दिन पनि खाता चाहिने रहेछ आज थाहा पाए मैले | तै पनि निकै राम्रो छ धन्यबाद | -- [[प्रयोगकर्ता:Sabina|sana]] १६:१३, १५ डिसेम्बर २०१५ (NPT)
नालीबेली परामर्श
क) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%B6%E0%A4%9C%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%86%E0%A4%A7%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE_:_%E0%A4%9C%E0%A4%BF.%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A4%BE वंसजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिनु पर्दा] ख) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%B5%E0%A5%88%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%95_%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE_(%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%BF)_%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF_%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%A8_:%E0%A4%9C%E0%A4%BF.%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A4%BE वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता (महिलाको लागि) लिन वा प्रतिलिपि लिन] ग) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%85%E0%A4%82%E0%A4%97%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%83%E0%A4%A4_%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A3%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF_:%E0%A4%9C%E0%A4%BF.%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A4%BE अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि] घ) [[ वंसज, वैवाहिकअन्ग्रिकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि]] ङ) [[ कर्मचारी परिवारको नाताले]] च)[http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%AC%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%88_%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%88%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%AE%E0%A4%BE_%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%A4%E0%A4%BE_:%E0%A4%9C%E0%A4%BF.%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A4%BE बसाई सराईको हकमा नागरिकता लिनु पर्दा] क) [[१]] (संबन्धित जिल्लाबाट नागरिकता प्राप्त गरी सोहि जिल्लामा स्थायी ठेगाना रहेको र कुनै जिल्लाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिई अन्य जिल्लामा स्थायी वतन जानिएका व्यक्तिहरुले नागरिकता प्राप्त गरेको जिल्लाबाट राहदानी प्राप्त गर्नु पर्दाको अवस्था) ख) [[२]] (कुनै जिल्लाबाट नाबालिग परिचयपत्र प्राप्त गरी सोहि जिल्ला भित्रका नगरपालिका र गविसहरुबाट जारि भएको नाता प्रमाणपत्र पेस गरेमा ५ वर्ष भन्दा माथि १६ वर्षा नपुगेका नाबालिकहरुको हकमा) ग) [[विवाह भै आएको महिलाको हकमा]] घ) [[३]] (अन्य जिल्लाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारि भएको तर सो नागरिकता प्रमाणपत्रमा राहदानी माग गर्ने जिल्लामा स्थाही ठेगाना भएकाहरुको सम्बन्धमा) ङ) [[राहदानी च्यातिएको, भिजेको वा केरमेट भएको हकमा]] च) [[बसाई सराई गरी आएकाहरुको हकमा]] छ) [[राहदानी हराएका हकमा]] [[Category:जिल्ला प्रशासन कार्यालय]] ज) [[४]] (कुनै जिल्लाबाट नाबालिग परिचयपत्र प्राप्त वा सोहि जिल्ला भित्रका नगरपालिका र गाविसबाट जारीभएको नाता प्रमाणपत्र पेस गरेमा ५ वर्ष भन्दा मुनिका नाबलिघरुको हकमा) झ) [[राहदानी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा ]] ञ) [[ मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (नयाँ राहदानी) लिने तरिका ]] ट [[ मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (MRP) नबिकरण गर्ने तरिका ]] क) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A4%BE_%E0%A4%B0_%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%95%E0%A5%87%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9_%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE_%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE_:_%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF नेपाली केटा र नेपाली केटीको विवाह दर्ता सम्बन्धमा] ख) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A5%80_%E0%A4%B0_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A5%80_%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8B_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9_%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE_:_%E0%A4%9C%E0%A4%BF.%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0.%E0%A4%95%E0%A4%BE नेपाली र विदेशी बिचको विवाह दर्ता सम्बन्धमा] ग) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%85%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B9_%E0%A4%A6%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A4%BE_:%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF अन्य विवाह दर्ता] घ ) [[विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धमा]] ङ) [http://nalibeli.org/index.php/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%AC%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%95_%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%AF%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0_%E0%A4%A4%E0%A4%A5%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%AA%E0%A4%BF_:%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A4%A8_%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF#.E0.A4.86.E0.A4.B5.E0.A4.B6.E0.A5.8D.E0.A4.AF.E0.A4.95_.E0.A4.95.E0.A4.BE.E0.A4.97.E0.A4.9C.E0.A4.BE.E0.A4.A4 नाबालक परिचयपत्र तथा प्रतिलिपि सम्बन्धमा] क.[[धर्मपुत्र /धर्मपुत्री प्रदान गर्न सिफारिस गर्न]] ख.[[साविकमा जारी भएका नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि सम्बन्धी]] ग.[[नाम, थर उमेर फरक परेकोमा सो सच्चाउने सम्बन्धी]] घ.[[कुनै ब्यहोरा प्रमाणित सन्दर्भमा]] क) [[संस्था दर्ताको लागि ]] ख) [[संस्था नविकरण गर्नु पर्दा]] ग) [[संस्थाको विद्यान संशोधन]] घ) [[संस्था दर्ता प्रमाणपत्र तथा स्वीकृत विद्यानको प्रतिलिपिसम्बन्धि]] ङ) [[जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने सम्बन्धि कार्य]] च)[[ संस्था खारेजी]] छ)[[पत्र पत्रिका दर्ता]] ज)[[छापाखाना संचालन]] क) [[शान्तिसुरक्षाको निवेदन सम्बन्धि ]] ख)[[गुनासो वा ठाडो उजुरी सम्बन्धि]] ग)[[अनियमितता वा भष्ट्राचार सम्बन्धि]] घ)[[ हात हतियार सम्बन्धि र लाईसन्स लिन बारे ]] ङ)[[अनियमिता र भ्रष्टाचार गरेको आधार वा प्रमाणहरु भए सो सम्बन्धि कागजात]] (क) [[शरणार्थी परिचयपत्र नवीकरण सम्बन्धी]] (ख) [[शरणार्थी परिचय प्रतिलिपि सम्बन्धी]] (ग) [[शरणार्थीहरुलाई यात्रा अनुमति सम्बन्धी]] (क)[[हातहतियार इजाजत सम्बन्धि]] (ख)[[हातहतियार नामसारी सम्बन्धि]] (ग)[[हातहतियार नविकरण सम्बन्धित]] [[श्रेणी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय]] पेज राम्रो छ | अझै पेज बनाउदै जानु पर्छ | -- सबिना ११:०७, २० नोभेम्बर २०१५ (NPT) टिप्पणी दिन पनि खाता चाहिने रहेछ आज थाहा पाए मैले | तै पनि निकै राम्रो छ धन्यबाद | -- [[प्रयोगकर्ता:Sabina|sana]] १६:१३, १५ डिसेम्बर २०१५ (NPT)
"http://nalibeli.org/index.php?title=जिल्ला_प्रशासन_कार्यालयका_सेवाहरु:जिल्ला_प्रशासन_कार्यालय&oldid=9074" बाट निकालिएको